AFB Work Page / Delovna stran za AFB


Drafts/Notes/Papers / Osnutki/Interne objave/Clanki:

 • Draft0 clanka o meritvi AFB z nabitimi kaoni.

 • Transparencies from different presentations / Prosojnice z raznih predstavitev:

 • Transparence porocila o delu na AFB, odsecni seminar.
 • Transparencies from a DELPHI week in December 1998.
 • Transparencies from a DELPHI week in April 1999.
 • Transparencies from an Analysis week in June 1999.
 • Transparencies from an Analysis week in October 1999.
 • Transparence porocila o delu na AFB, delovni sestanek odseka F-9.
 • Transparencies from an Analysis week in February 2000.
 • Transparencies from an Analysis week in April 2000.

 • Calculations and derivations / Izracuni in izpeljave:

 • Izracun statisticne signifikance AFB ob upostevanju ozadja.
 • Nekaj izpeljav k clanku o AFB z jet-charge-om.
 • Izpeljava AFB in metod za izracun koeficientov iz izmerjenih podatkov.

 • Technical Details / Operativne informacije:

 • Nekaj grafov pred produkcijo novih NTUPLE-ov.

 • Archive / Arhiv:

 • Opis sproduciranih ntuplov za AFB in (morda) Vcs
 • Slike dobljene s pomocjo teh ntuplov; signifikanca AFB je (2c-1)*sqrt(epsilon); kjer je c verjetnost za pravilno dolocitev naboja kvarka s pomocjo naboja kaona, epsilon pa izkoristek za identif. kaona v bbbar dogodkih. Ocene signifikance v odvisnosti od B-tag verjetnosti kaona (na kateri rezemo, da se znebimo primarnih kaonov) so prikazane na naslednjih slikah.
 • Slike, ki prikazujejo odvisnost signifikance od reza na B-tag verjetnosti za dogodek (optimizacija reza).
 • Nekaj preliminarnih rezultatov locevanja kaonov iz fragmentacije ter kaonov iz razpadov B mezonov.
 • Zveza med merjeno asimetrijo kvarkov b in asimetrijo kvarkov c.

 •  

   
   
     nazajTo Ljubljana DELPHI group work pages / Nazaj na delovne strani ljubljanske skupine DELPHI