IJS F9F9

Nastavitve tiskalnikov

Tiskalnik Canon C5535

Windows

Obiščite spletno stran z gonilniki za Windows 10. Vkolikor operacijski sistem ni bil zaznan, izberite Windows 10. Kliknite na zavihek UFR II ter prenesite [Windows 32bit & 64bit] Generic Plus UFR II Printer Driver V2.30

driver-dl.png

Prenesen program zaženite ter dovolite spreminjanje nastavitev.

install-uac.png

Pojdite v razpakiran direktorij in zaženite Setup.exe ter spet dovolite spreminjanje nastavitev.

install-runsetup.png

Pri izbiri Setup Printer izberite Standard.

setup-setup_printer-std.png

V naslednjem oknu pustite izbiro Generic Plus UFR II Printer Driver.

setup-process-std.png

Ko program najde tiskalnik, ga odkljukajte; tiskalnik ima IP naslov 178.172.43.60. Če želite nastaviti prijazno ime, odkljukajte tudi Set Printer Information (v nasprotnem primeru bo tiskalniku dodeljeno ime iR-ADV C5540 III).

setup-find2.png

Če ste izbrali Set Printer Information, lahko v naslednjem zaslonu poimenujete tiskalnik, lahko pa ga tudi nastavite za privzetega z oznako opcije Set as Default.

setup-naming.png

Potrdite namestitev z gumbom Start.

setup-confirm.png

Po namestitvi ponovno zaženite Windows s klikom na gumb Restart.

setup-restart.png

macOS

Obiščite spletno stran z gonilniki in izberite operacijski sistem macOS. Za macOS Big Sur (11) izberite macOS (Catalina). Kliknite na zavihek UFR II ter prenesite UFR II/UFRII LT Printer Driver & Utilities for Macintosh V10.19.7 [Mac OS : 10.10.5 - 11.1] Prenešeno datoteko odprite in zaženite UFRII_LT_LIPS_LX_Installer.pkg da namesti gonilnike. Nato lahko tiskalnik dodate kot običajno: Odprite System Preferences in izberite Printers & Scanners. Spodaj levo kliknite na znak "+". V oknu ki se odpre, izberite zgoraj način IP, V polje Address: pa vpišite "f9canon.ijs.si".

Ko Mac tiskalnik zazna, se bo v spodnji polovici okna prikazalo predlagano ime, lokacija in gonilnik tiskalnika (polje Use:).

Pri gonilniku izberite Select Software... in v oknu ki se odpre izberite Canon iR-ADV C5535/5540 III (lahko si pomagate z iskalnikom zgoraj desno). Dodajanje tiskalnika uveljavite s klikom na Add.

Barvni tiskalnik Xerox Phaser 6280

Windows

V brskalniku odprete stran http://f9col.ijs.si in pod zavihkom Support kliknete na Software Installation, nato na Printer Drivers. Zgoraj izberete verzijo Windows in namestite Postscript Driver.

Odpre se carovnik Add a printer kjer v oknu ki se odpre izberete Add a network, wireless or Bluetooth printer. Zadeva zacne iskat printerje ampak lahko takoj pritisnete na The printer that I want isn't listed. V novem oknu naj bo oznacena izbira Select a shared printer by name, v okvircek pod tem pa vpisete:
http://brenta.ijs.si:631/printers/F9COL
... nato Next. V okencu za izbiro znamke/modela izberete Have disk... in navigirate do tam kjer se je razpakiral driver (najbrz Computer ->  C: ->  Xerox ->  Phaser_6280_PS_32_Driver). Nato izberete znamko Xerox in model Xerox Phaser 6280DN.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
canon-mac-dl.jpgjpg canon-mac-dl.jpg manage 203 K 09 Feb 2021 - 13:59 DejanLesjak Canon: macOS gonilnik
canon-mac-oschoice.jpgjpg canon-mac-oschoice.jpg manage 148 K 09 Feb 2021 - 13:58 DejanLesjak Canon: Izbira OS
driver-dl.pngpng driver-dl.png manage 29 K 09 Feb 2021 - 12:41 DejanLesjak Canon: Prenos gonilnika za Windows
install-runsetup.pngpng install-runsetup.png manage 16 K 09 Feb 2021 - 12:49 DejanLesjak Canon: Zagon namestitvenega programa
install-uac.pngpng install-uac.png manage 82 K 09 Feb 2021 - 12:52 DejanLesjak Canon: Dovoli spremembe
setup-confirm.pngpng setup-confirm.png manage 21 K 09 Feb 2021 - 12:59 DejanLesjak Canon: Potrditev
setup-find2.pngpng setup-find2.png manage 22 K 09 Feb 2021 - 12:58 DejanLesjak Canon: Izbira tiskalnika
setup-naming.pngpng setup-naming.png manage 23 K 09 Feb 2021 - 12:59 DejanLesjak Canon: Informacije
setup-process-std.pngpng setup-process-std.png manage 20 K 09 Feb 2021 - 12:57 DejanLesjak Canon: Izbira gonilnika
setup-restart.pngpng setup-restart.png manage 71 K 09 Feb 2021 - 13:00 DejanLesjak Canon: Ponovni zagon
setup-setup_printer-std.pngpng setup-setup_printer-std.png manage 28 K 09 Feb 2021 - 12:56 DejanLesjak Canon: Standardna namestitev
Topic revision: r5 - 09 Feb 2021, DejanLesjak
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback