IJS F9F9

Nastavitve tiskalnikov

Barvni tiskalnik Xerox WorkCentre 7535

Windows

Obiščite stran Xerox Global Print Driver(TM) in kliknite Get driver. Operacijski sistem se samodejno zazna. Kliknite na povezavo Install from Web, potrdite strinjanje z licenco in shranite ter poženite datoteko.

Ko Windows vprašajo če aplikaciji dovolite poseg v sistem, ji to dovolite. Še enkrat potrdite strinjanje z licenco. Nato bo aplikacija poiskala tiskalnike v omrežju. Označite XEROX7535 (pod njim je lokacija F9_IJS) in kliknite Next. Po želji lahko tiskalnik preimenujete v okencu Queue name:, nato kliknite Install za namestitev gonilnikov.

Če želite lahko označite tiskalnik kot privzet, nato kliknite Finish.

Pojavi se okno za registracijo ki ga lahko zaprete s klikom na Close in nato Exit registration.

Tiskalnik je tako pripravljen za uporabo.

Mac OS

Obiščite stran z gonilniki za tiskalnik in prenesite macOS Common Driver Installer ter odprite prenesen vsebnik. Poženite vsebovano datoteko "XeroxDrivers_5.5.2_2148.dmg" (ime je lahko drugačno glede na verzijo gonilnika). Med nameščanjem NE izberete tiskalnika, temveč kliknite na Continue in končajte namestitev gonilnika.

Nato lahko tiskalnik dodate kot običajno: Odprite System Preferences in izberite Printers & Scanners. Spodaj levo kliknite na znak "+". V oknu ki se odpre, izberite zgoraj način IP. V polje Address: pa vpišite "f9xerox.ijs.si". Ko Mac tiskalnik zazna, se bo v spodnji polovici okna prikazalo predlagano ime, lokacija in gonilnik tiskalnika (polje Use:). Pri gonilniku izberite Select Software... in v oknu ki se odpre izberite Xerox WorkCentre 7535. Dodajanje tiskalnika uveljavite s klikom na Add.

Linux

Na f9pcXX računalnikih je tiskalnik viden kot XeroxWC7535.

Barvni tiskalnik Xerox Phaser 6280

Windows

V brskalniku odprete stran http://f9col.ijs.si in pod zavihkom Support kliknete na Software Installation, nato na Printer Drivers. Zgoraj izberete verzijo Windows in namestite Postscript Driver.

Odpre se carovnik Add a printer kjer v oknu ki se odpre izberete Add a network, wireless or Bluetooth printer. Zadeva zacne iskat printerje ampak lahko takoj pritisnete na The printer that I want isn't listed. V novem oknu naj bo oznacena izbira Select a shared printer by name, v okvircek pod tem pa vpisete:
http://brenta.ijs.si:631/printers/F9COL
... nato Next. V okencu za izbiro znamke/modela izberete Have disk... in navigirate do tam kjer se je razpakiral driver (najbrz Computer ->  C: ->  Xerox ->  Phaser_6280_PS_32_Driver). Nato izberete znamko Xerox in model Xerox Phaser 6280DN.

Linux

Na f9pcXX računalnikih je tiskalnik viden kot Barvni_printer_Xerox.
Topic revision: r4 - 06 May 2020, DejanLesjak
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback