IJS F9F9

Fizikalni eksperimenti in Eksperimentalna medicinska fizika:

Napotki za študente za izvedbo laboratorijskih vaj na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev in medicinske fizike:

Eksperimenti, ki jih lahko izvajate pri nas:

Na začetku izvajanja vsakega od eksperimentov imamo uvodno predavanje. Za termin se dogovorite z dvema ali tremi sošolci in želje sporočite na elektronski naslov Rok.Pestotnik@ijs.si . Eksperiment izvajate sami po uvodu oziroma po razporedu.

Povezave

Uvodna predavanja 2020/2021:

 • 23.3.2021 ob 14.00 Aleksandar Bordelius, Jan Gavranovič, Miha Dagarin, Žan Kljun, Jernej Debevc - ZivljenskiCasMiona RP
 • 26.3.2021 ob 13.00 Sebastjan Skrbinsek, Jurij Tekavec - ZivljenskiCasMiona RP
 • 30.3.2021 ob 14.00 Jan Gavranovič, Matej Ocvirk, Krištof Skok, Izidor Straus, Sebastjan Skrbinšek - UklonskiPoskus RP
 • 30.3.2021 ob 16.00 Peter Ropač, Peter Medle Rupnik - ZivljenskiCasMiona RP
 • 7.5.2021 ob 13.00 - Aleksandar Bordelius, Julijan Peric, Matic Erznožnik, Krištof Skok, UklonskiPoskus RP

Uvodna predavanja 2018/2019:

 • 6.3.2019 ob 9.00 Matic Noč, Luka Senekovič, Luka Premoša, Matija Škrlep, Gregor Košir in Matic Pikovnik - ZivljenskiCasMiona RP
 • 18.3.2019 ob 11.00 Jan Gorše, Jan Jamnik Srpčič, Sašo Slabanja - ZivljenskiCasMiona RP
 • 7.5.2019 ob 14.00: Jan Kranjsc Kuslan, Luka Premoša, Luka Senekovič - UklonskiPoskus RP

Uvodna predavanja 2016/2017:

 • 16.12.2016 ob 12.00 Mitja Šadl ,Veronika Vodeb, Tea Kokot Klančnik, Blaž Leban, Kristijan Kuhar, Gašper Razdevšek - ZivljenskiCasMiona RP
 • 16.1.2017 ob 13.00 Martin Boncina, Dominik Jan ,Veronika Vodeb - UklonskiPoskus RP
 • 23.1.2017 ob 11.15 Andrej Lozar, Dominik Jan, Domen Jan, Anej Stiglic, Žan Klaneček in Lara Hočurščak - ZivljenskiCasMiona RP
 • 22.2.2017 ob 9h, Jernej Cernigoj, Nika Sturm, Blaž Leban - UklonskiPoskus RP
 • 4.4.2017 ob 13h, Rok Geršak, Anej Štiglic, A. Lozar, Rok Vogrincic, Nika Sturm, Aleks Smolkovič - UklonskiPoskus RP
 • 11.4.2017 ob 12.15 Gorazd Štalekar - ZivljenskiCasMiona RP
 • 8.4.2017, ob 14.30h Mimoza Naseska - UklonskiPoskus RP
 • 4 ali 5.5. ob xx - PozitronskaTomografija RP

Uvodna predavanja 2014/2015:

 • 15.12.2014 ob 14.00 Jernej Cucek, Petra Črtanec, Žiga Barba, Tim Kolar - UklonskiPoskus RP
 • 17.2.2015 ob 14.00: Samo Ilc, Tadej Gregl, Katja Bricman - ZivljenskiCasMiona RP
 • 9.3.2015: Gorazd Štalekar, Žiga Barba - ZivljenskiCasMiona RP
 • 18.3.2015 ob 14.00:Nika Mlinarič, Stella Foršček, Anja Dobravec, Jan Ravnik, Tadej Gregl, Katja Mihorko - UklonskiPoskus RP

Uvodna predavanja 2013/2014:

 • 14.2.2014 ob 12.00:Jan Jan Fišer, Anže Medved, Boštjan Kokot, Hana Majaron, Jošt Vrabič Koren - UklonskiPoskus RP
 • 28.2.2014 ob 13.00:Urša Skerbiš, Tinka Trop, Anže Medved in Klemen Kelih - ZivljenskiCasMiona RP
 • 20.3.2014 ob 9.00: Tanja Hribar, Eva Ule - UklonskiPoskus RP

Uvodna predavanja 2012/2013:

Uvodna predavanja 2011/2012:

Uvodna predavanja 2010/2011:

Uvodna predavanja 2009/2010:

 • 12.04.2010: Matej Podergajs, Jure Beričič, Luka Leskovec - UklonskiPoskus RP
 • 15.04.2010 ob 8.30: Janez Kočevar, Orthaber - ZivljenskiCasMiona RP
 • 20.04.2010 ob 13h : Jure Beričič, Žiga Lokar, Luka Leskovec - ZivljenskiCasMiona RP
 • 11.05.2010 ob 12.15: Matej Podergajs, Robi Bartol, Ivo Krajnik - ZivljenskiCasMiona RP
 • 19.05.2010 ob 12.15: Robi Bartol, Krajnik Ivo - UklonskiPoskus RP
 • 27.05.2010 ob 11.00: Bor Marolt, Tinkara Troha, Manca Podvratnik - UklonskiPoskus RP
 • 11.06.2010 ob 12.15: Lojze Gacnik, Dan Grahelj, Anže Jazbec - UklonskiPoskus RP

-- Main.rok - 06 Apr 2010
Topic revision: r63 - 31 May 2021, rok
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback