IJS F9F9

Navodila za prijetnejše bivanje

Telefoniranje:

KEK - skupna pisarna (3-go-kan, soba #220/224): 6268
 • Odhodni klic: Dosegljive so vse interne KEK stevilke in tudi lokalne zunanje stevilke, ce najprej vtipkas 0
 • Dohodni klic: ++81 298 64 6268

KEK - pisarna sefov Belle/Belle II (3-go-kan, soba #207): 5331
 • Odhodni klic: Dosegljive so vse interne KEK stevilke in tudi lokalne zunanje stevilke, ce najprej vtipkas 0
 • Dohodni klic: ++81 298 64 5331

IC telefoni:
Kartice za 1000, 3000, 5000 JPY (do ~5, 15, 25 minut pogovora s Slovenijo) so na voljo npr. ob vhodu v dormitoriju ali pa na letaliscu Narita
 • Odhodni klic (v Slovenijo): 0033 + 010 + 386 + omr. skupina (brez 0) + stevilka
  (Zacetna stevilka odh. klica je lahko drugacna, zato glej navodila na kartici.)

KEK - interna IJS mobilna stevilka (PHS): 2446
 • Odhodni klic: Dosegljive so vse interne KEK stevilke
 • Dohodni klic: ++81 298 64 5200 (+int. 2446, ko zaslisis avtomatski odzivnik)

Faxiranje:

Fax v pisarni tajnice Belle/Belle II (3-go-kan, soba #215, tel. 5342):
 • Sprejemanje dokumentov: ++81 298 64 5340
 • Posiljanje dokumentov: Posiljanje je mozno samo v delovnem casu tajnice. Vse fax stevilke Belle/Belle II skupin so ze shranjene v spominu.

Dormitorij:

 • Pranje perila: na voljo so angleska navodila ( stran 1, stran 2, stran 3, stran 4, stran 5)
 • Pralni in susilni stroji so sedaj zamenjani - najnovejsih navodil ni. (Obnese se kar osnovni izbor moznosti.)

Bancni racun:

o Racun v JOYO Bank: Najblizja izpostava banke (OHO branch) je v ozki ulicici, pravokotni na Higashi odori. Ulicica je na levi strani Higashi odori (ce greste iz KEK-a proti Tsukubi), malo za Sayzerijo - zaviti je potrebno pri trgovcu z avtomobili. Cez ~300 m boste na desni strani ulicice zagledali modro zastavico z napisom JOYO. (Glej se sliko, Mail BELLE tajnice)

Delovni cas poslovalnice: pon-pet 9:00-15:00

Odprtje racuna: Obiscite zgoraj omenjeno enoto banke in poskusajte odpreti racun s podpisom (obstaja se racun s stampiljko). Za kontaktni naslov navedite: Belle group, KEK, OHO 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken (Naceloma naj bi se dalo vse urediti v anglescini...)

Polaganje/dviganje denarja: V poslovalnicah JOYO Bank ali na bankomatih

Navodila za omenjene postopke so zbrana tudi tukaj!

Opozorilo
Bankomati delujejo samo cez dan (do 18:00), nikoli pa v nedeljo ali med prazniki!

Omarice v pisarni #224 (3-go-kan):

Trenutno razpolagamo z eno veliko omaro: o Spodnji del je zaklenjen: Kljuc je v kartonski skatli v steklenem delu.

Kolesa:

Vsa kolesa naj bodo parkirana za stavbo #3 in zaklenjena.

Trenutno razpolagamo z naslednjimi kolesi:
 • Kolo #1 ("Mali samuraj"): Gre za manjse gorsko kolo pisanih barv, s prestavami. Kolo je zaklenjeno s kljucavnico na stevilko (6311). <-- Kolo je izginilo! Ce ga kdo najde, naj ga zaseze.
 • Kolo #2 ("Samov vranec"): Kolo je vecje mestno kolo crne barve, z 21 prestavami, ima tudi kosarico. Zaklenjeno je s kljucavnico na kolesu. (Kljuc je obesen na notranji strani vrat omarice.)
 • Kolo #3 ("Srebrna puscica"): Kolo je klasicno kolo tipa "Belle" - kolo s kosarico, sivo srebrne barve, brez prestav. Zaklenjeno je s kljucavnico na kolesu. (Kljuc je obesen na notranji strani vrat omarice.)
 • Kolo #4 ("Srebrna strela"): Kolo je klasicno kolo tipa "Belle" - kolo s kosarico, sivo srebrne barve, brez prestav. Zaklenjeno je s kljucavnico na kolesu. (Kljuc je obesen na notranji strani vrat omarice.)
 • Kolo #5 ("Srebrni blisk"): Kolo je klasicno kolo tipa "Belle" - kolo s kosarico, sivo srebrne barve, brez prestav. Zaklenjeno je s kljucavnico na kolesu. (Kljuc je obesen na notranji strani vrat omarice.)

-- MarkoBracko - 23 Jun 2015
Topic revision: r3 - 23 Jun 2015, MarkoBracko
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback