IJS F9F9

Novi trkalnik v testenem pogonu!

V novem trkalniku SuperKEKB

na instititu KEK v Tsukubi na Japonskem so prvič zakrožili delci, elektroni in pozitroni. To je prvi nov trkalnik, ki je pričel z delovanjem po Velikem hadronskem trkalniku LHC v CERNu v Ženevi. SuperKEKB

je futuristična naprava, ki jo je zasnovala in izdelala ekipa japonskih fizikov, strokovnjakov za pospeševalnike.

Dne 10. februarja 2016 so v elektronsko-pozitronskem trkalniku SuperKEKB

uspešno shranili pozitronski žarek, ki se gibljejo s hitrostjo, zelo blizu hitrosti svetlobe, skozi več kot tisoč magnetov v ozki krožni vakuumski cevi dolžine 3 km (glej http://www-f9.ijs.si/wiki/Main/NewsBelle2).

Dne 26. februarja 2016 je fizikom nato v SuperKEKB

uspelo shraniti še žarek elektronov z energijo sedem milijard elektronovoltov (7 GeV

), ki krožijo po obroču magnetov v nasprotni smeri kot pozitroni.

Ta dosežek, sočasno kroženje obeh žarkov, je pomemben mejnik za vsak nov pospeševalnik delcev. V primeru SuperKEKB

je to še posebno pomembno, saj imajo elektroni in pozitroni različne energije (7 GeV

in 4 GeV

) in krožijo po različnih obročih. Med delovanjem s polno močjo bodo žarki elektronov in pozitronov trkali in pri tem proizvajali veliko število novih delcev, ki jih bodo zaznavali z detektorjem Belle II.

Pospeševalnik SuperKEKB

je skupaj z detektorjem Belle II namenjen iskanju t.i. nove fizike, pojavov izven Standardnega modela, teorije osnovnih delcev in njihovih interakcij, preko merjenja redkih razpadov osnovnih delcev, kot so kvarka b in c in leptoni tau.

V nasprotju z LHC v CERNu, ki delce pospeši do rekordnih energij (in išče nove delce na tako imenovani "energijski fronti"), sta SuperKEKB

in Belle II zasnovana tako, da dosegata rekordno luminoznost, število reakcij, ki potečejo na sekundo ( SuperKEKB

ima za faktor 40 večjo luminoznost kot njegov predhodnik KEKB, ki je bil so sedaj svetovni rekorder). Tako bo SuperKEKB

kmalu vodilni pospeševalnik na tako imenovani "intenzitetni fronti".

Detektor Belle II ob pospeševalniku SuperKEKB

pripravlja mednarodna raziskovalna skupina več kot 600 fizikov iz 23 držav Azije, Evrope in Severni Amerike. Med njimi igrajo pomembno vlogo tudi slovenski fiziki, ki so prispevali nekaj ključnih idej pri konceptu eksperimenta in odigrali zelo vidno vlogo pri vodenju te velike raziskovalne skupine.

Uradno sporočilo za javnost in dodatne informacije so na voljo na http://www.kek.jp/en/NewsRoom/Release/20160302163000/

Trenutno stanje pospeševalniškega kompleksa SuperKEKB

je prikazano na http://www-linac.kek.jp/skekb/snapshot/dailysnap.html.

-- Main.krizan - 03 Mar 2016
Topic revision: r5 - 22 Apr 2018, krizan
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback