Obvestila

Problemi pri dostopanju do pošte

Glej "Nov korenski certifikat overitelja elektronskih potrdil SiGNET CA"

Nov korenski certifikat overitelja elektronskih potrdil SiGNET CA

Ker prejšnji certifikat potece avgusta 2011, so novi certifikati servisov, kot je imap mail, podpisani z novim certifikatom. Zato je treba v programih, kot je Thunderbird, nadomestiti star certifikat z novim, ki je na voljo na SiGNET-CA strani oz. ga lahko naložite neposredno s te strani (desni klik in Shrani kot/Save as).

Zamenjava certifikata v programu Thunderbird:

Do certifikatov, ki so v Thunderbirdu, pridemo prek menija Edit->Preferences, kjer pod zavihkom Advanced izberemo View Certificates. Odpre se novo okno, kjer pod zavihkom Authorities zbrišemo "SiGNET CA", ter uvozimo prenešeno datoteko "signet02cacert.crt", ki jo najdemo na spletni strani SiGNET-CA. Preverimo tudi, da zavihek Servers ne vsebuje certifikata za brenta.ijs.si - če ga vsebuje, ga zbrišemo.

Spremembe odsečne spletne strani (18. 3. 2009)

Odsečna spletna stran www-f9.ijs.si zdaj deluje kot wiki. Pred urejanjem strani se, prosim, prijavite (link Register levo spodaj). Za prijavo veljajo standardna uporabniška imena in gesla F9. Nekatere strani so še v postopku prestavljanja. Stare spletne strani (pod www-f9.ijs.si/webgui) so ukinjene. Ob preverjanju morebitnih napak in pomanjkljivosti pri prenosu, prosimo, da preverite tudi povezave na domače (www-f9.ijs.si/~ime) in tuje strani (veliko je starih linkov, ki ne delajo več in jih bomo sčasoma odstranili). Kadar je to mogoče, svetujemo prestavitev domačih strani v wiki zaradi lažjega urejanja in likovne konsistentnosti.

Z vprašanji se obrnite na f9.admin@ijs.si.

This topic: Main > Obvestila
Topic revision: 16 Aug 2011, jona
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback