Backlinks to Rok in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 21:50 (GMT)

BlazHrastar
My Links * .ATasteOfTWiki view a short introductory presentation on TWiki for beginners * .WelcomeGuest starting points on TWiki * .TWikiUsersGuide ...
r3 - 24 Mar 2010 - 12:09 by rok
DiplomskaDela
Razpisana dela v laboratoriju za razvoj fotonskih detektorjev Razpisana magistrska dela #ArichHapd Karakterizacija modulov za detektor obročev Čerenkova pri...
r6 - 26 May 2015 - 11:06 by rok
EUProjektJennifer
Jennifer Jennifer je evropski projekt, ki krije stroske nekaj potovanj na Japonsko (v okviru Belle II). * http://www.jennifer project.eu/ * Rok trajanja pro...
FmfPraktikum
Fizikalni eksperimenti in Eksperimentalna medicinska fizika: Napotki za študente za izvedbo laboratorijskih vaj na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev...
r59 - 07 May 2019 - 22:05 by rok
Icfa2010Rich
Ring Imaging Cerenkov Detectors @ ICFA 2010, Bariloche, Argentina Tutors Samo Korpar ( University of Maribor and Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia ) ...
r7 - 07 May 2019 - 22:07 by rok
Icfa2013Rich
Ring Imaging Cerenkov Detectors @ ICFA 2013, Bogota, Colombia Tutors Samo Korpar ( University of Maribor and Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia ) Rok ...
r3 - 06 Dec 2013 - 15:36 by rok
PetPosition
Early stage researcher position opening The Experimental particle physics department (F9) at the Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia is looking for a yo...
r2 - 28 May 2010 - 13:27 by rok
PetRazpis
Vabilo k usposabljanju za mladega raziskovalca za leto 2010 Inštitut Jožef Stefan, Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, išče kandidata/kandidatko za ...
r3 - 26 May 2010 - 11:02 by rok
PetRekonstrukcija
Rekonstrukcija podatkov Z demonstracijskim sistemom PET zajamemo ob vsakem sproženju čitalne elektronike naboj na vsakem od kanalov. Zaradi različnih ojačenj foro...
r7 - 11 Apr 2012 - 14:45 by rok
PhdetLab
Wiener pci drivers: * VME: VC2013 Win7 Win8 Win8.1 https://f9pc00.ijs.si/svn/f9daq/wiener_pcicc32/ https://f9pc00.ijs.si/svn/f9daq/wiener_pcicc32_dll/ *...
r8 - 11 Feb 2014 - 01:52 by rok
PozitronskaTomografija
Pozitronska tomografija Za uvod si preberite članekk Tom K Lewellen 2008 Phys. Med. Biol. 53 R287 doi: http://dx.doi.org/10.1088/0031 9155/53/17/R01 ,o rekonstruk...
r10 - 25 May 2012 - 11:15 by rok
RokLeftBar
My links: * My home page * My activities * edit
NEW - 02 Mar 2010 - 11:37 by rok
Seminars
Seminars 2019 * Calibration of Aerogel Ring Imaging Cherenkov Detector in Belle II Spectrometer, Manca Mrvar, 7.1.2019 2018 * Measurement of the B K ...
SeznamDelavcevF9
Photo Name Telephone Room e mail address Doc. Dr. Marko Bračko 01/4773 159 C85 Marko.Bracko #64;ijs.si Andreja Butina Čalič 01/4773 7...
r44 - 21 Jan 2019 - 11:21 by andreja
TiaMr09
* Set DENYTOPICVIEW = TWikiGuest Poročila za TIA * Številka pogodbe P MR 09/139, Navision ID PR 03272 * Skrbnica na TIA od 22.3.2010: metka.resnik #64;ti...
r26 - 20 Sep 2011 - 09:09 by andrejs
UklonskiPoskus
Uklonski poskus Uvod in potek dela Icfa2010Rich Pozicijska občutljivost večanodne fotopomnoževalke Hamamatsu M16 1. Spoznaj se z eksperimentalno postavitvijo...
r5 - 24 Mar 2015 - 09:07 by rok
WebHome
Experimental Particle Physics Department (F9) Introduction to the department Department for Experimental Particle Physics at Jožef Stefan Institute cooperates cl...
WebStatistics
Statistics for Main Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads: ...
ZivljenskiCasMiona
Življenjski čas miona Pri tem eksperimentu boste s pomočjo tekočega scintilatorja in fotopomnoževalke izmerili življenski čas mionov. To je relativno enostave...
r14 - 12 Apr 2017 - 07:56 by rok
Number of topics: 19
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback