IJS F9F9

Poročila za TIA

  • Številka pogodbe P-MR-09/139, Navision ID PR-03272
  • Skrbnica na TIA od 22.3.2010: metka.resnik@tia.si, tel.: 05 908 95 21
  • metka resnik, 12.4.2009: V primeru uveljavljaljanja amortizacije, pošljiete izpis iz registra osnovnih sredstev ( Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, št. 3083-70/2007/45, december 2009 in Priročnik o upravičenih stroških za spremljanje in kontrolo po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES za instrumente Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z dne 8.3.2010, ki zahtevajo izpis iz registra osnovnih sredstev)
  • metka resnik, telefonski razgovor z RP 26.5.2010, v zahtevku lahko uveljavljate racune, ki so placani do dneva porocanja, t.j. 22. v mesecu.

6.2011-8.2011

3.2011-5.2011

12.2010-2.2011

9.2010-11.2010

6.2010-8.2010

3.2010-5.2010

12.2009-2.2010

-- Main.rok - 17 Mar 2010

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
001.pdfpdf 001.pdf manage 581 K 17 May 2010 - 10:39 UnknownUser Odgovor Tiji na zeljene popravke.
5-4-1.1_casovnica_2010_12.xlsxls 5-4-1.1_casovnica_2010_12.xls manage 235 K 08 Mar 2011 - 18:42 UnknownUser  
5-4-1.1_casovnica_2011_01.xlsxls 5-4-1.1_casovnica_2011_01.xls manage 229 K 08 Mar 2011 - 18:43 UnknownUser  
5-4-1.1_casovnica_2011_02.xlsxls 5-4-1.1_casovnica_2011_02.xls manage 240 K 08 Mar 2011 - 18:43 UnknownUser  
5-4.1_casovnica_2010_09.xlsxls 5-4.1_casovnica_2010_09.xls manage 179 K 20 Dec 2010 - 10:25 UnknownUser Casovnica09_2010
5-4.1_casovnica_2010_10.xlsxls 5-4.1_casovnica_2010_10.xls manage 180 K 20 Dec 2010 - 10:33 UnknownUser Casovnica10_2010
5-4.1_casovnica_2010_11.xlsxls 5-4.1_casovnica_2010_11.xls manage 179 K 14 Dec 2010 - 13:17 UnknownUser Casovnica11_2010
April_Pril-2.5.1.xlsxls April_Pril-2.5.1.xls manage 192 K 17 Jun 2011 - 11:30 UnknownUser casovnica4_2011
Avgust_Pril-2-2.5.1.xlsxls Avgust_Pril-2-2.5.1.xls manage 192 K 20 Sep 2011 - 09:05 UnknownUser Casovnica8_2011
B2GMSeptember_hawaii.pdfpdf B2GMSeptember_hawaii.pdf manage 326 K 14 Dec 2010 - 13:37 UnknownUser B2gm09
Japan2010April.pdfpdf Japan2010April.pdf manage 6 MB 10 Jun 2010 - 14:36 UnknownUser seminar_sluzbena_pot_japonska
Julij_Pril-2-2.5.1.xlsxls Julij_Pril-2-2.5.1.xls manage 192 K 20 Sep 2011 - 09:05 UnknownUser Casovnica7_2011
Junij-Avgust_Pril.5.docdoc Junij-Avgust_Pril.5.doc manage 137 K 20 Sep 2011 - 09:04 UnknownUser Porocilo-Junij-Avgust_2011
Junij_Pril-2-2.5.1.xlsxls Junij_Pril-2-2.5.1.xls manage 192 K 20 Sep 2011 - 09:06 UnknownUser Casovnica6_2011
Maj_Pril-2.5.1.xlsxls Maj_Pril-2.5.1.xls manage 192 K 17 Jun 2011 - 11:31 UnknownUser Casovnica5_2011
Marec-Maj_Pril.5.docdoc Marec-Maj_Pril.5.doc manage 137 K 17 Jun 2011 - 11:29 UnknownUser Porocilo_Marec_Maj_2011
Marec_Pril-2.5.1.xlsxls Marec_Pril-2.5.1.xls manage 192 K 17 Jun 2011 - 11:30 UnknownUser Casovnica3_2011
Sluzbena_pot_CERN1_Seljak-1.pdfpdf Sluzbena_pot_CERN1_Seljak-1.pdf manage 210 K 20 Dec 2010 - 10:43 UnknownUser  
Sluzbena_pot_CERN2_Seljak.pdfpdf Sluzbena_pot_CERN2_Seljak.pdf manage 736 K 08 Mar 2011 - 18:44 UnknownUser  
Sluzbena_pot_TWEPP_Seljak-1.pdfpdf Sluzbena_pot_TWEPP_Seljak-1.pdf manage 211 K 20 Dec 2010 - 10:39 UnknownUser  
Sluzbena_pot_april2010_Seljak-1.docdoc Sluzbena_pot_april2010_Seljak-1.doc manage 156 K 09 Jun 2010 - 13:10 UnknownUser Porocilo o potovanju za cosylab.
SquirrelMail_1.4.10a.pdfpdf SquirrelMail_1.4.10a.pdf manage 66 K 17 Jun 2011 - 11:32 UnknownUser tema-doktorata-potrdilo
certificate_seljak.pdfpdf certificate_seljak.pdf manage 63 K 08 Mar 2011 - 18:45 UnknownUser  
download.pdfpdf download.pdf manage 514 K 17 Jun 2011 - 11:32 UnknownUser tema-doktorata
priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_06.xlsxls priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_06.xls manage 193 K 17 Sep 2010 - 08:13 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_07.xlsxls priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_07.xls manage 199 K 17 Sep 2010 - 08:14 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_08.xlsxls priloga_k_pogodbi_5-1.1_2010_08.xls manage 201 K 17 Sep 2010 - 08:15 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2009_12.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2009_12.xls manage 181 K 17 Mar 2010 - 12:43 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2010_01.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2010_01.xls manage 179 K 17 Mar 2010 - 12:44 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2010_02.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2010_02.xls manage 179 K 17 Mar 2010 - 12:44 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2010_03.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2010_03.xls manage 181 K 09 Jun 2010 - 13:36 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2010_04.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2010_04.xls manage 181 K 15 Jun 2010 - 08:05 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.1_2010_05.xlsxls priloga_k_pogodbi_5.1_2010_05.xls manage 179 K 09 Jun 2010 - 13:36 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2009_12.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2009_12.doc manage 162 K 17 Mar 2010 - 12:39 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2010_01.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2010_01.doc manage 161 K 17 Mar 2010 - 12:40 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2010_02.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2010_02.doc manage 161 K 17 Mar 2010 - 12:40 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2010_03.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2010_03.doc manage 161 K 09 Jun 2010 - 13:06 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2010_04.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2010_04.doc manage 160 K 09 Jun 2010 - 13:07 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.2_2010_05.docdoc priloga_k_pogodbi_5.2_2010_05.doc manage 160 K 09 Jun 2010 - 13:07 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5.docdoc priloga_k_pogodbi_5.doc manage 188 K 17 Mar 2010 - 12:39 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5_2010_05.docdoc priloga_k_pogodbi_5_2010_05.doc manage 195 K 10 Jun 2010 - 14:26 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5_2010_08.docdoc priloga_k_pogodbi_5_2010_08.doc manage 195 K 17 Sep 2010 - 08:11 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5_2010_11.docdoc priloga_k_pogodbi_5_2010_11.doc manage 200 K 20 Dec 2010 - 10:22 UnknownUser  
priloga_k_pogodbi_5_2011_02.docdoc priloga_k_pogodbi_5_2011_02.doc manage 196 K 21 Mar 2011 - 10:05 UnknownUser  
seljak_jinst.pdfpdf seljak_jinst.pdf manage 893 K 08 Mar 2011 - 18:51 UnknownUser  
tecaj.jpgjpg tecaj.jpg manage 1 MB 10 Jun 2010 - 08:26 UnknownUser potrdilo iz tecaja o varstvu z ioniziroajcimi izvori - dodaj k oddaji za tio
tia-pripombe_2010_02.txttxt tia-pripombe_2010_02.txt manage 2 K 10 Jun 2010 - 13:24 UnknownUser  
twepp2010_Poster_Seljak.pdfpdf twepp2010_Poster_Seljak.pdf manage 3 MB 14 Dec 2010 - 13:33 UnknownUser poster-twepp2010
Topic revision: r26 - 20 Sep 2011, andrejs
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback