IJS F9F9

Uklonski poskus

Uvod in potek dela

Icfa2010Rich

Pozicijska občutljivost večanodne fotopomnoževalke Hamamatsu M16

 1. Spoznaj se z eksperimentalno postavitvijo
 2. Postavi LED diodo brez kolimatorja čim dlje od fotopomnoževalke
 3. Zapri eksperimentalno škatlo.
 4. Priklopi visokonapetostni kabel.
 5. Vklopi visoko napetost
 6. Poveži signale po priloženi shemi - neojačene in ojačene signale si oglej na osciloskopu.
 7. Pred začetkom meritve je priporočljivo pustiti fotopomnoževalko 10 minut v temi. Vmes zabeleži število šumnih sunkov kot funkcijo časa od zaprtja škatle in jo nariši.
 8. Vklopi LED diodo
 9. Določi optimalne delovno napetosti iz platoja: izmeri odziv fotopomnoževalke pri nivoju proženja okoli 500 mV in ga nariši.
 10. Izklopi visoko napetost!
 11. LED diodo s kolimatorjem postavi okoli 2-5 mm stran od fotopomnoževalke.
 12. Z vrtenjem zunanjega gumba premakni fotopomnoževalko na sredino.
 13. Zapri eksperimentalno škatlo, nastavi visoko napetost na prej določeno in jo vklopi.
 14. Določi, kateri kanal je osvetljen.
 15. Pozicijska občutljivost: Spreminjaj položaj fotopomnoževalke v korakih po 0.5 mm in zabeleži število sunkov na vseh 4 kanalih.
 16. Nariši odvisnost pogostosti sunkov od pozicije.
 17. Ponovi meritev z različnimi LED diodami.
 18. Izklopi visoko napetost, odklopi visokonapetostni kabel in ugasni NIM enoto.

Uklonski poskus s fotopomnoževalko Hamamatsu L16

 1. Seznani se z eksperimentalno postavitvijo
 2. Iz eksperimentalne škatle odstrani uklonsko režo in namesti LED diodo čim dlje od fotopomnoževalke
 3. Zapri eksperimentalno škatlo
 4. Priklopi visokonapetostni kabel
 5. Priklopi signale po priloženi skici
 6. Vklopi visoko napetost in si na osciloskopu poglej časovni potek signalov s fotopomnoževalke pred in po ojačenju.
 7. Preizkusi program za zajem podatkov. Jakost svetlobi moraš prilagoditi tako, da ne boš presegel obsega števca (16 bitov).
 8. Določi delovno napetost na fotopomnoževalki tako, da izmeriš odziv fotopomnoževalke pri različnih napetostih.
 9. Izklopi visoko napetost in v eksperimentalno škatlo okoli 30 cm stran od fotopomnoževalke namesti uklonsko režo.
 10. Z vrtenjem zunanjega gumba premakni fotopomnoževalko na sredino.
 11. Zaprite škatlo in vklopite visoko napetost.
 12. Spreminjaj lego fotopomnoževalke in zabeleži število sunkov na vseh kanalih.
 13. Nariši uklonsko sliko v logaritemski skali.
 14. Ponovi meritev pri različnih jakostih svetlobe.
 15. Določi širino reže.
 16. Izklopi visoko napetost, odklopi visokonapetosti kabel in ugasni CAMAC in NIM enoto.

Računalniški program za zajem podatkov

Računalnik je s kablom USB povezan s kontrolnim modulom Wiener CCUSB. Za zajem podatkov skrbi program, ki teče na računalniku z operacijskim sistemom Linux. Za zajem mora imeti uporabnik nastavljene pravice za dostop do USB vodila. Za uporabnika student je to že omogočeno.

 • Preveri, če sta računalnik in CAMAC kontroler povezana in če je CAMAC prižgan.

S Ctrl+Alt+T odpres nov terminal in pozenes ukaz
uklon.sh

Pri zagonu se program ze inicializira z vrednostmi v okencih. V primeru , da jih spreminjate, pozenite program inicializacija. Postopek zajema:
 1. Pritisni inicializacija
 2. Nastavi nivo proženja in čas meritve
 3. Pritisni Start
 4. Pritisni Prestej
 5. Histogram lahko shraniš lahko ali v novo datoteko (Shrani) ali pa meritve dodaš v obstoječo tekstovno datoteko (Pripni k).
 6. Obstoječo sliko lahko natisneš v pdf datoteko z Natisni
 7. Pritisni izhod za izhod iz programa
V primeru, da program ne deluje, t.j. konstantno vraca kot status negaticne vrednosti (-110 ), izpuli in ponovnio vtakni USB kabel pocakaj nekaj sekund.

Program za zajem podatkov sestavlja

-- Main.rok - 24 March 2015

 • uklon.png:
  uklon.png
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
uklon.pngpng uklon.png manage 277 K 24 Mar 2015 - 08:43 UnknownUser  
uklonski_poskus.tgztgz uklonski_poskus.tgz manage 4 K 06 Apr 2010 - 22:51 UnknownUser  
Topic revision: r5 - 24 Mar 2015, rok
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback