IJS F9F9

Search in Main Web

List topics that start with the letter:

Search results

Searched: ^F

Results from Main web retrieved at 21:32 (GMT)

F9PCNastavitve
Nastavitve delovnih postaj na F9 Tiskalniki Nastavitve tiskalnikov. AFS quota Vsi Userji na /afs imajo disk kvote. Če imate kakšne težave, najprej poglejte že...
F9PCNastavitveTiskalnikov
Nastavitve tiskalnikov Barvni tiskalnik Xerox WorkCentre 7535 Windows Obiščite stran Xerox Global Print Driver(TM) in kliknite Get driver. Operacijski sistem se...
FmfPraktikum
Fizikalni eksperimenti in Eksperimentalna medicinska fizika: Napotki za študente za izvedbo laboratorijskih vaj na področju eksperimentalne fizike osnovnih delcev...
r59 - 07 May 2019 - 22:05 by rok
Number of topics: 4

To display the above search results in a topic, copy-paste the following markup:
%SEARCH{
  "^F"
  type="regex"
  scope="topic"
}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="form"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchresults"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="form"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchresults"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="querysearchexample"}%%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%
%INCLUDE{"%SYSTEMWEB%.SearchHelp"}%---+!! %MAKETEXT{"Search in [_1] Web" args="<nop>%BASEWEB%"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%<noautolink>
<div class='foswikiWebSearchForm'>
<form name='WebSearchForm' action='%SCRIPTURLPATH{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%'>
<input type='hidden' name='tab' value='%URLPARAM{"tab" default="search"}%' />
<div class='foswikiFormSteps'>
<div class='foswikiFormStep'>
<input type='text' class='foswikiInputField foswikiFocus' name='search' value='%URLPARAM{"search" encode="entity"}%' size='40' style='width:99%' placeholder='%MAKETEXT{"Search"}%' />  
</div>
<div class='foswikiFormStep'>
%TWISTY{
  id="searchOptions"
  mode="div"
  start="%IF{
   "$'URLPARAM{search}'=''"
   then="show"
   else="hide"
  }%"
  link="<strong>%MAKETEXT{"Search options"}%</strong>"
  showimgleft="%ICONURLPATH{toggleopen}%"
  hideimgleft="%ICONURLPATH{toggleclose}%"
}%%IF{
  "$'URLPARAM{tab}'='search' OR $'URLPARAM{tab}'='' AND NOT $TAB='advanced'" 
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotoptionssimple$quot}$percent"
}%%IF{
  "$'URLPARAM{tab}'='searchadvanced' OR $TAB='advanced'" 
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotoptionsadvanced$quot}$percent"
}%%ENDTWISTY%</div>
<div class='foswikiFormStep'>
<input type='submit' class='foswikiSubmit' value='%MAKETEXT{"Search"}%' /> 
</div>
</div><!--//foswikiFormSteps-->
</form>
</div></noautolink>


search=%URLPARAM{"search" encode="url"}%;scope=%URLPARAM{"scope" encode="url" default="all"}%;web=%URLPARAM{"web" encode="url"}%;recurse=%URLPARAM{"recurse" encode="url"}%;type=%URLPARAM{"type" encode="url" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamssimple"}%;type=%URLPARAM{"type" encode="url" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%;nosearch=%URLPARAM{"nosearch" encode="url"}%;limit=%URLPARAM{"limit" encode="url"}%;excludetopic=%URLPARAM{"excludetopic" encode="url"}%;casesensitive=%URLPARAM{"casesensitive" encode="url"}%


<noautolink><div class='foswikiTabs'>
  <ul>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='search' OR $'URLPARAM{tab}'='' AND NOT $TAB='advanced'"
     then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamssimple"}%;tab=search'>%MAKETEXT{"Search"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='searchadvanced' OR $TAB='advanced'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=searchadvanced'>%MAKETEXT{"Advanced search"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='az'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=az'>%MAKETEXT{"A-Z"}%</a></li>
   <li%IF{
     "$'URLPARAM{tab}'='help'" then=" class='foswikiActiveTab'"
   }%><a href='%SCRIPTURL{view}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchparamsadvanced"}%;tab=help'>%MAKETEXT{"Help"}%</a></li>
  </ul>
  <div class='foswikiClear'></div>
</div></noautolink>


<table id='foswikiSearchTable' class='foswikiSearchTable' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Search where:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='textbody' name='scope' value='text' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope"}%'='text'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='textbody'> %MAKETEXT{"Text body"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topictitle' name='scope' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topictitle'> %MAKETEXT{"Topic title"}% </label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='both' name='scope' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='both'> %MAKETEXT{"Both body and title"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='web' name='web' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{web}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='web'> %MAKETEXT{"All public webs"}%</label> <span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(otherwise search [_1] Web only)" args="<nop>%BASEWEB%"}%</span>
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='recurse' name='recurse' value='on' %IF{
  "'%URLPARAM{recurse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='recurse'> %MAKETEXT{"Subwebs"}%</label>
</td>
</tr>
</table>


<table id='foswikiSearchTable' class='foswikiSearchTable' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Search where:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='textbody' name='scope' value='text' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope"}%'='text'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='textbody'> %MAKETEXT{"Text body"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topictitle' name='scope' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topictitle'> %MAKETEXT{"Topic title"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='both' name='scope' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{"scope" default="all"}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='both'> %MAKETEXT{"Both body and title"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='web' name='web' value='all' %IF{
  "'%URLPARAM{web}%'='all'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='web'> %MAKETEXT{"All public webs"}%</label> <span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(otherwise search [_1] Web only)" args="<nop>%BASEWEB%"}%</span>
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='recurse' name='recurse' value='on' %IF{
  "'%URLPARAM{recurse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='recurse'> %MAKETEXT{"Subwebs"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Sort results by:"}%</th>
<td>
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='topic' name='order' value='topic' %IF{
  "'%URLPARAM{"order" default="topic"}%'='topic'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='topic'> %MAKETEXT{"Topic name"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='modified' name='order' value='modified' %IF{
  "'%URLPARAM{order}%'='modified'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='modified'> %MAKETEXT{"Last modified time"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='editby' name='order' value='editby' %IF{
  "'%URLPARAM{order}%'='editby'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='editby'> %MAKETEXT{"Last editor"}%</label>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' name='reverse' id='reverse' %IF{
  "'%URLPARAM{reverse}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='reverse'> %MAKETEXT{"In reversed order"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th>%MAKETEXT{"Make search:"}%</th>
<td>%MAKETEXT{"Selections apply to search in \"text body\""}% <span class='foswikiUnvisited foswikiSmall'>%POPUPWINDOW{"%SYSTEMWEB%.SearchHelp" label="%MAKETEXT{"Help"}%"}%</span>
<hr />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='casesensitive' name='casesensitive' %IF{
  "'%URLPARAM{casesensitive}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='casesensitive'> %MAKETEXT{"Case sensitive"}%</label><br />
<hr />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='word' name='type' value='word' %IF{
  "'%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%'='word'" 
  then="checked='checked'"
}% /><label for='word'> %MAKETEXT{"Word search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='keyword' name='type' value='keyword' %IF{
  "'%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%'='keyword'" 
  then="checked='checked'"
}% /><label for='keyword'> %MAKETEXT{"Keyword search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='literal' name='type' value='literal' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='literal'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='literal'> %MAKETEXT{"Literal search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='regex' name='type' value='regex' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='regex'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='regex'> %MAKETEXT{"Regular expression search"}%</label><br />
<input type='radio' class='foswikiRadioButton' id='query' name='type' value='query' %IF{
  "'%URLPARAM{type}%'='query'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='query'> %MAKETEXT{"Query Search"}%</label>
</td>
</tr>
<tr>
<th><b>%MAKETEXT{"Don't show:"}%</b></th>
<td><input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nosearch' name='nosearch' %IF{
  "'%URLPARAM{nosearch}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nosearch'> %MAKETEXT{"Search string"}%</label><br />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nosummary' name='nosummary' %IF{
  "'%URLPARAM{nosummary}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nosummary'> %MAKETEXT{"Summaries"}%</label><br />
<input type='checkbox' class='foswikiCheckbox' id='nototal' name='nototal' %IF{
  "'%URLPARAM{nototal}%'='on'"
  then="checked='checked'"
}% /><label for='nototal'> %MAKETEXT{"Total matches"}%</label><br />
</td>
</tr>
<tr>
<th class='foswikiLast'>%MAKETEXT{"Limit results to:"}%</th>
<td class='foswikiLast'><input type='text' class='foswikiInputField' id='limit' name='limit' size='3' value='%IF{
  "'%URLPARAM{"limit" default="all"}%'='all'"
  then="all"
  else="%URLPARAM{limit}%"
}%' /><label for='limit'> %MAKETEXT{"Topics per web"}% </label><span class='foswikiSmall'>%MAKETEXT{"(=all= to show all topics)"}%</span>
</td>
</tr>
</table>


%IF{
  "$'URLPARAM{search}'!=''"
  then="<h2>%MAKETEXT{"Search results"}%</h2>
$percentINCLUDE{$quot%SYSTEMWEB%.%TOPIC%$quot section=$quotsearchfeed$quot}$percent"
}%%SEARCH{
  "%URLPARAM{"search" encode="entities, quote"}%" decode="entities"
  type="%URLPARAM{"type" default="word"}%"
  scope="%URLPARAM{"scope" encode="safe, quote"}%"
  web="%URLPARAM{"web" encode="safe, quote"}%"%IF{
   "{EnableHierarchicalWebs}"
   then="recurse=\"%URLPARAM{"recurse" encode="safe, quote"}%\""
  }%
  topic="%URLPARAM{"searchtopic" encode="safe, quote"}%"
  excludetopic="%URLPARAM{"excludetopic" encode="safe, quote"}%"
  nosearch="%URLPARAM{"nosearch" encode="safe, quote"}%"
  casesensitive="%URLPARAM{"casesensitive" encode="safe, quote"}%"
  nosummary="%URLPARAM{"nosummary" encode="safe, quote"}%"
  nototal="%URLPARAM{"nototal" encode="safe, quote"}%"
  order="%URLPARAM{"order" encode="safe, quote"}%"
  reverse="%URLPARAM{"reverse" encode="safe, quote"}%"
  pager="on"
  limit="%URLPARAM{"limit" encode="safe, quote" default="%DEFAULTPAGESIZE%"}%"
  pagesize="%DEFAULTPAGESIZE%"
  zeroresults="%IF{
   "defined search and $search!=''"
   then="on"
   else="off"
  }%"
}%


<div>%ICON{"rss-small"}%%INCLUDE{"%SYSTEMWEB%.%TOPIC%" section="searchfeedlink"}%</div>


 <a href='%SCRIPTURL{"view"}%/%BASEWEB%/WebRss?search=%URLPARAM{"search" encode="url"}%;type=%IF{
  "'%URLPARAM{"regex"}%'='on' OR '%URLPARAM{"type"}%'='regex'"
  then="regex"
  else="word"
}%;excludetopic=%URLPARAM{"excludetopic" encode="url" default="%TOPIC%,%HOMETOPIC%,%STATISTICSTOPIC%"}%;web=%URLPARAM{"web" encode="url" default="%BASEWEB%"}%;recurse=%URLPARAM{"recurse" encode="url"}%;limit=%URLPARAM{"limit" encode="url" default="all"}%;scope=%URLPARAM{"scope" encode="url" default="text"}%;casesensitive=%URLPARAM{"casesensitive" encode="url" default="off"}%'>%MAKETEXT{"Get notified on changes on this search"}%</a>


%IF{
  "$'URLPARAM{search}'!=''"
  then='$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quot_querysearchexample$quot}$percent'
}%


<p /><div class='foswikiHelp'>
%MAKETEXT{"To display the above search results in a topic, copy-paste the following markup:"}%
<pre class='tml'>
%<nop>SEARCH{
  "%URLPARAM{"search" encode="entities, quote"}%"
  type="%URLPARAM{"type" default="%SEARCHDEFAULTTTYPE%"}%"%FORMAT{
   "scope,web,recurse,nosearch,casesensitive,nosummary,nototal,order,reverse,limit"
   type="string"
   header="$n"
   format="$percntIF{
    \"(defined $item AND $'$item') AND ('$item' != 'recurse' OR {EnableHierarchicalWebs})\"
    then=\"  $item=\\"$percntURLPARAM{\"$item\" encode=\"safe, quote\"}$percnt\\"$n\"
   }$percnt"
   separator=""
  }%}%
</pre>
</div>


%IF{
  "$'URLPARAM{searchletter}'='%letter%'"
  then="<strong>%letter%</strong>"
  else="<a href='%SCRIPTURLPATH{"search"}%/%BASEWEB%/%TOPIC%?scope=topic&amp;type=regex&amp;search=%5E%letter%;$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotsearchparamsadvanced$quot}$percent;searchletter=%letter%;tab=az'>%letter%</a>"
}%


%INCLUDE{"%TOPIC%" section="title"}%
%INCLUDE{"%TOPIC%" section="tabs"}%
<div class='foswikiWebSearchForm'>
%MAKETEXT{"List topics that start with the letter:"}% %INCLUDE{"%TOPIC%" section="letterlist"}%
</div>
%IF{
  "$'URLPARAM{searchletter}'"
  then="$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotsearchresults$quot}$percent$percentINCLUDE{$quot%TOPIC%$quot section=$quotquerysearchexample$quot}$percent"
}%

<div class='foswikiHorizontalList foswikiUnvisited'>
<ul>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="A"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="B"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="C"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="D"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="E"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="F"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="G"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="H"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="I"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="J"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="K"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="L"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="M"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="N"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="O"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="P"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Q"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="R"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="S"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="T"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="U"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="V"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="W"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="X"}%</li>
  <li>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Y"}%</li>
  <li class='foswikiLast'>%INCLUDE{"%TOPIC%" section="searchbyletterlink" letter="Z"}%</li>
</ul>
<div class='foswikiClear'></div>
</div>
Topic revision: r1 - 08 Sep 2009, ProjectContributor
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback