Portret
O sebi...

Na svet sem privekal 31. avgusta 1970 v Novem mestu. V avtohtonem okolju cvička sem potem mirno odraščal in se razvijal... Moja socializacija je pričela napredovati s posebno velikimi koraki, ko so me starši poslali v vrtec, s sedmimi leti pa nato še v osnovno šolo Šmihel, ki se je takrat imenovala po narodni herojki Milki Šobar-Nataši. Z žuljenjem šolskih klopi in pridobivanjem novih izkušenj sem nadaljeval v srednji naravoslovni šoli, ki je danes Gimnazija Novo mesto. Po končani srednji šoli sem odplačal dolg naši takratni domovini. Za eno leto sem postal pravi Bosanec, saj sem kot bolničar služil vojaški rok najprej v Trebinju in nato na vojaškem letališču Gornje Dubrave v bližini Tuzle. Po vrnitvi iz vojske sem nadaljeval s šolanjem. Vpisal sem se na  študij fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Študij sem končal v rednem času, a kljub temu diplomiral že na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Takoj po diplomi sem začel delati kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, hkrati pa sem nadaljeval tudi s podiplomskim študijem fizike. Po petih letih raziskovalnega dela sem doktoriral iz eksperimentalne fizike osnovnih delcev, vmes pa sem uspel najti zaposlitev kot asistent za fiziko na Fakulteti z kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

No, to je približno tisto najnujnejše, natančnejši podatki so zbrani v mojem CV-ju.