Curriculum Vitae

· 1986 - 1990: Dodiplomski študij, Naravoslovno tehnična fakulteta, Oddelek za fiziko, Univerza v Ljubljani

· Junij, 1991: Diplomsko delo "Dielektrične and piroelektrične lastnosti keramike Pb5Ge3O11"

· 1991 - 1993: Podimplomski študij, Fizika jedra in osnovnih delcev, Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF), Univerza v Ljubljani

· September, 1991: Zaposlitev (Mladi raziskovalec) na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instututa Jožef Stefan (IJS), Ljubljana.

· From 1992: Zunanji sodelavec Evropskega laboratorija za fiziko delcev (CERN) v Ženevi, član mednarodne skupine DELPHI.

· Področje dela: lastnosti mezonov Bs.

· Maj, 1995: Izvoljen v naziv asistenta za fiziko na FMF.

· Oktober, 1996: Doktorsko delo, "A Study of the Decays of Bs Mesons produced at the Z0 Resonance at LEP", FMF, Univerza v Ljubljani.

· Področje dela: Fizika bozonov W in Z, matrika CKM, fizika mezonov B, iskanje nabitega Higgsovega bozona.

· Od aprila 1998: Zaposlitev na FMF, visokošolski sodelavec.

· 1999/2000: Podoktorsko usposabljanje v CERN, znanstevni sodelavec skupine DELPHI.

· Področje dela: kalibracija detektorja Čerenkovih obročev spektrometra DELPHI.

· 1999 - 2002: Član sveta kolaboracije DELPHI.

· Junij 1999: Član organizacijskega odbora mednarodne konference 6th Int. Conf. on B-Physics at Hadron Machines, BEAUTY'99.

· Od 2000: Izvoljen v naziv docenta za področje fizike, FMF.

· Od 2000: Raziskovalni sodelavec, IJS.

· Od 2000: Zunanji sodelavec v »High Energy Accelerator Research Laboratory«, KEK, Tsukuba, Japonska; član mednarodne skupine Belle.

· Področje dela: kršitev simetrije CP v sistemu mezonov B, matrika CKM, lastnosti hadronov sestavljenih iz kvarkov c.

· Oktober 2001: član programskega odbora za »Topical Seminar on the Legacy of LEP and SLC,« Siena, 8-11 Oktober 2001

· Junij 2003: vabljeno pregledno predavanje na mednarodni konferenci »XXIII Physics in Collision Conference«, Zeuthen, Nemčija ("Measurement of CKM Elements and Unitarity Triangle").

· Od 1995: vodenje vaj in predavanja na FMF, Naravoslovno tehniški fakulteti in Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani.

· 2005: Izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje fizike, FMF. Izvoljen v naziv Višjega strokovnega sodelavca, IJS. 

· 2005: Imenovan za vodjo skupine za fiziko kvarkov c mednarodne kolaboracije Belle. Član izvršnega odbora kolaboracije Belle. Vodenje raznih raziskav s področja fizike hadronov, ki vsebujejo kvarke c.

· 2007: Zaposlitev na mestu visokošolskega učitelja, FMF.

· 2007: 2 in pol mesečno bivanje v KEK, gostujoči profesor. Član »Heavy Flavor Averaging Group« za povprečenje svetovnih rezultatov meritev s področja fizike težkih kvarkov.

· 2007: Član organizacijskega odbora mednarodne konference »5th Flavor and CP Violation Conference«, FPCP 2007, Bled.

· 2007: Vabljeno predavanje na »XXIII International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energy«, »Recent results on D0 mixing at Belle«, Daegu, J. Koreja.  

· Mentorstva: U. Bitenc, diplomsko delo (komentor), »Meritev razvejitvenega razmerja Br(D0 -> pi- l+ nu) z detektorjem BELLE« (2003); B. Dolinar, diplomsko delo, »Rekonstrukcija razpadov B0 -> D- pi+ in B0 -> D0 a1+ z detektorjem Belle« (2003); A. Zupanc, diplomsko delo, » Meritev razpada B0 -> Ds- Ds+ in B0 ->Ds- D+ z detektorjem BELLE«, (2004); I. Bizjak, doktorsko delo (delovni mentor), »Measurement of Vub using inclusive semileptonic decays on a sample of reconstructed B mesons with the Belle detector« (2005); B. Maček, diplomsko delo, »Meritev razmejitvenega razmerja Br(Ds+ -> phi l+ nu) z detektorjem BELLE » (2006); U. Bitenc, doktorsko delo, »Measurement of D0 mixing using semileptonic decays« (2007); P. Smerkol, diplomsko delo, »Iskanje razpadov B+ -> [Hi]_c2K+ z detektorjem BELLE«, (2007);

Boštjan Golob

Fakulteta za matematiko in fiziko

Univerza v Ljubljani

Jadranska 19

1000 Ljubljana, Slovenia

Naslov:

Tel.:        01 477 3591

Fax:        01 477 3166

E-pošta: bostjan.golob@ijs.si

               bostjan.golob@fmf.uni-lj.si