FMF

Pedagoške strani

Prof. Boštjan Golob

Strani so namenjene informacijam o študiju predmetov, ki jih ali sem jih poučeval, ter rezultatih le-tega.

Povezave na posamezne predmete so na voljo na levi.

 

Novo: predstavitve, informativni dan za štud. Programe 2. stopnje dne 31.5.2019

 

Primeri tem za diplomske/magistrske naloge:

 

Na voljo so številne teme s področja eksperimentalne fizike osnovnih delcev; izvajajo se na podatkih, zabeleženih z detektorjem Belle v Tsukubi na Japonskem. Pri meritvah nekaterih redkih razpadov mezonov B in D, ki so tema nalog, lahko morda opazimo prispevke doslej neznanih procesov, ki niso vključeni v Standardni model interakcij med osnovnimi delci, kršijo simetrijo CP in so tako lahko odgovorni za skoraj popolno prevlado snovi nad antisnovjo v današnjem vesolju. Kandidati se lahko zglasijo osebno ali po elektronski pošti.

.

Primeri tem za seminarske naloge
 

Svetlejše obarvane teme za to šolsko leto niso (več) na voljo.

 

Teme s področja fizike delcev:

- Oscilacije nevtralnih mezonov 

- Vzbujena stanja mezonov


- Kršitev simetrije CP

- Iskanje temne snovi pri nizkih energijah

- Preverjanje univerzalnosti leptonskih okusov

 

Teme s področja eksperimentalnih metod:

- Detektorji sevanja Čerenkova

- Detektorji prehodnega sevanja

- Scintilacijski detektorji

- Transport žarkov nabitih delcev v pospeševalnikih

 

Teme s področja energijskih virov:

- Izkoriščanje energije sonca

- Izkoriščanje energije morja

- Izkoriščanje energije vetra

- Jedrska fisija

- Jedrska fuzija

- Generiranje energije s pomočjo zemeljskega magn. polja

- Shranjevanje električne energije v toplotnem tanku

 

 

Boštjan Golob

Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska 19

1000 Ljubljana

Naslov:

Phone: 01 477 3591

Fax: 01 477 3166

E-mail: bostjan.golob@fmf.uni-lj.si

Odsotnosti v šol.l. 2018/19:

 

 

(morebitne pedagoške obveznosti so v tem času urejene z nadomeščanji oz. prestavljene)

 

Nekaj študijskega gradiva, ki ni razvrščeno med predmete zgoraj:

 

· Specialistični seminar iz eksperimentalne fizike (3. stopnja):

              Intensity Frontier in Particle Physics