FMF

FMF-univerzitetni študijski program 1. stopnje fizika

 

Fizika jedra in osnovnih delcev

 

Prof. Boštjan Golob

Šol. l. 2017/2018

Vaje pri predmetu vodi doc. dr. Nejc Košnik

Povezava na stran z vajami

Nekaj osnovnih informacij o predmetu

Obravnavana snov

nepregledana skripta za Fiziko jedra

M. Rosina, Jedrska fizika (z dovoljenjem avtorja)

nepregledana skripta za Fiziko delcev (v nastajanju!):

1. del

2. del

Primeri izpitnih vprašanj

 

Roki za ustne izpite:

- 3.9.2018 ob 9:00

v primeru večjega števila kandidatov bodo izpiti še 4.9.2018

spisek kandidatov

Kandidati za izpit se javijo preko elektronske pošte (bostjan.golob@fmf.uni-lj.si) najkasneje 7 dni pred razpisanim rokom. Poimenski razpored kandidatov za psamezni rok bo objavljen nekaj dni pred rokom na tem mestu.