Teme za diplomska dela, seminarje, pocitniske prakse

fig 2 fig 2 fig 2 fig2V povezavi z eksperimentom Belle, s katerim merimo redke razpade mezonov B in D, in med drugim preucujemo pojav krsitve simetrije CP, ki je tesno povezana z dejstvom, da je danasnje vesolje sestavljeno skoraj izkljucno iz materije, medtem ko je antimaterije le za vzorec, se pojavlja kup vprasanj, ki bi znala biti zelo zanimiva tudi za studente. Gre za sirok spekter tem, od studija redkih razpadov in lova za novimi delci, preko razvoja in testiranja novih eksperimentalnih aparatur za naslednje generacije poskusov v fiziki osnovnih delcev, do razvoja naprav za medicinsko diagnostiko.
Ce vas katera od spodnjih tem zanima, se oglasite na enem od elektronskih naslovov peter.krizan@ijs.si, bostjan.golob@ijs.si, samo.korpar@ijs.si, marko.staric@ijs.si! Na spletnih straneh (raziskovalna skupina, P. Krizan, B. Golob) si lahko ogledate, kaj vse pocnemo.
Teme za diplomska dela
 
Meritev razpadov mezonov D in B
Detekcijske metode v fiziki osnovnih delcev
Uporaba detekcijskih metod pri medicinskem slikanju in v fiziki okolja


Seminarji

Za sol. leto 2007/08 so na voljo naslednje teme:
  • Mesanje delcev in antidelcev pri nevtralnih mezonih D
  • Kaj so pravkar odkriti delci z masami okoli 4 GeV?
  • Pozitronska tomografija z meritvijo casa prihoda anihilacijskih fotonov

Tema je lahko povezana tudi s tematiko diplomskih del - glej zgornji seznam. 

 
Pocitniske prakse
Teme so okvirno povezane s tematiko diplomskih del v zgornjem seznamu, in prirejene krajsemu casu izvedbe. 

 
 

Last modified: 24.8.2005