Univerza v Ljubljani - Fakulteta za matematiko in fiziko

Navodila za Fizikalni praktikum 3:

 • 2010: Zimski semester Letni Semester
 • Spektrometrija Beta , Angleska navodila
 • Kotna korelacija anihilacijskih zarkov gama Navodilo
 • Spektrometrija Gama
 • Podatki o najpogostejsih energijah sevanja gama

  Sorodni predmeti na drugih univerzah

 • Physics 414/521 Lab Manual
 • Rice University
 • Uni Alberta

  Varnost pri delu z radioaktivnimi izotopi

 • Extemp quantities

  Ostale zanimive povezave

 • Hyperphysics
 • Uni Illinois PHYS402
 • Uni Illinois PHYS401