IJS F9F9

Nastavitve delovnih postaj na F9

Tiskalniki

Nastavitve tiskalnikov.

AFS & quota

Vsi Userji na /afs imajo disk kvote. Če imate kakšne težave, najprej poglejte že nimate slučajno presežene kvote:
 • fs lq ~

home direktoriji so namreč backupirani na trak, zato ni zaželjeno, da imate tam več kot 5GB.

data filei pri posameznih projektih spadajo na
 • /afs/f9.ijs.si/data/projekt npr. /afs/f9.ijs.si/data/belle
Projektne direktorije bomo naredili po potrebi.

Direktoriji za instalacijo softwarea in konfiguracij za projekte, ki se backupirajo, so na
 • /afs/f9.ijs.si/project/projekt npr. /afs/f9.ijs.si/project/belle

Če potrebujete privatni prostor za packanje, je temu namenjen
 • /afs/f9.ijs.si/scratch/username npr. /afs/f9.ijs.si/scratch/cindro
Ta direktorij je tudi narejen po potrebi...

Spremenite screensaver!

Ker na PCih spet poganjamo batch jobe, spremenite screensaver na blank screen, ali pa ga izklopite. Tudi mašin ne resetirajte po nepotrebnem. Raje prej vprašajte, če se ne da kako drugače odpraviti problemov.

Pine

pine sedaj deluje tudi na ostalih mašinah. Skopirajte ~andrej/f9pinerc v ~/.pinerc in ga priredite po svojem okusu.

V .pinerc si morate nastaviti (vi .pinerc ali emacs .pinerc )
 • inbox-path={brenta.ijs.si/imap/ssl/novalidate-cert}inbox
 • folder-collections=IJS {brenta.ijs.si/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX.[], local-mail Mail/[]
 • feature-list=signature-at-bottom, old-growth, no-quit-without-confirm, enable-mouse-in-xterm, try-alternative-authentication-driver-first, enable-dot-folders, enable-lame-list-mode, separate-folder-and-directory-entries
 • default-fcc={brenta.ijs.si/imap/ssl/novalidate-cert}inbox.Sent

AFS Backup

Če ponesreši zbrišete kakšen file ali driektorij, ali pa če ga spremenite do nerazpoznavnosti, je stara verzija dostopna na
 • /afs/f9.ijs.si/backup/home/username npr. /afs/f9.ijs.si/backup/home/cindro

Ta direktorij je kopija vašega home direktorija iz prejšnjega dne in se zamenja s trenutno verzijo ob 1ih ponoči. Enkrat tedensko pa bomo naredili backup na trak, najstarejši backup pa bo 5 tednov. Če rabimo več, je treba nabaviti trakove...

Podaljšanje AFS token-ov in krb5 ticket-ov

Če ostanete loginani čez noč in naslednje jutro ne morete do svojih fileov, ker je potekel AFS token in krb5 ticket, zaženite nasljednjo komando (/usr/local/bin/f9log):
 • f9log
Če poganjate jobe, daljše od 24ur, zaženite poleg svojega joba še
 • f9runjob&
Zgornja komanda vsakih 10 ur obnovi krb5 ticket in AFS token. Po enem tednu pa tudi to neha delovati.

Mail Forward

~/.forward ne deluje več!!!

Če želite ohraniti forwardiranje mailov, pojdite na https://www-f9.ijs.si/mail/ in si nastavite forwarding pod menijem Filters. Filtre lahko uporabite tudi za sortiranje prihajajočih mailov v izbrane folderje.

AFS & tokens

Login na mašinah deluje le 25ur. Po 25ih urah preteče "žeton" oz token. Če se vam to zgodi, npr. čez noč, naredite naslednje:
 • kinit -f45
 • afslog
Prva komanda vas vpraša za password, druga pa vam da avtomatski žeton za AFS.

Zaščita v AFS

Pozor!!!!

Vsi direktoriji razen mail in Mail v vašem home direktoriju so odprti za branje. Če želite določen direktorij zaščititi, vtipkajte naslednje:
 • fs setacl system:authuser none
kjer je npr. /afs/f9.ijs.si/home/cindro/nsmail.

Ob tem priporočamo tudi spremembe gesel iz trivialnih (vremenski pojavi, glasbene skupine ipd.. ) v kaj bolj zahtevnega.....

Certifikati

Če imate težave z mailom v mozilli:
 • Edit->Preferences->Privacy&Security->Certificates->Manage Certificates->Authorities
 • tam poiščete vse kar ima ijs.si in izbrišete

Topic revision: r2 - 15 Mar 2013, DejanLesjak
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback