Fuji-san, June 2005

Saša Fratina

Jožef Stefan Institute,
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
tel: +386 1 477-3157 (office)
e-mail: sasa.fratina@ijs.si
Teaching related (in slovene):
  • fizika vaje 2004/05 in 2005/06 (NTF)
  • biofizika vaje 2002/03 (VF)