Zbornik Nobelovega simpozija 2013  

 

 

  

 
V okvir aktivnosti, ki so spremljale podelitev Nobelove nagrade iz fizike Petru W. Higgsu in Françoisu Englertu 10. decembra v Stockholmu, sodi tudi izid zbornika Nobel Symposium 154: The Higgs Boson Discovery and Other Recent LHC Results. V zborniku so zbrani prispevki predavateljev, ki jih je Nobelov sklad letos spomladi povabil na prestižno srečanje na gradu Krusenberg severno od Stockholma. Na simpoziju, ki je bil posvečen pregledu stanja raziskav v fiziki osnovnih delcev, predvsem novim rezultatom iz Velikega hadronskega trkalnika (LHC) v CERNu v Ženevi, so se zbrali vrhunski predavatelji, kot so teoretični fiziki John Ellis, Hitoshi Murayama, Yossi Nir in Cecilia Jarlskog, eksperimentalna fizičarka Fabiola Gianotti in direktor CERNa Rolf-Dieter Heuer. Peter Križan z Univerze v Ljubljani in z Instituta J. Stefan je na simpoziju predaval o novih spoznanjih v fiziki težkih kvarkov in o načrtih za bodočnost, v katerih igrajo slovenski fiziki pomembno vlogo v okviru projekta Belle II.

.