Teme za magistrska dela, seminarje, pocitniske prakse

fig 2 fig 2 fig 2 fig2V povezavi z eksperimentoma Belle II in Belle, pri katerih merimo redke razpade mezonov B in D, in med drugim preucujemo pojav krsitve simetrije CP, ki je tesno povezana z dejstvom, da je danasnje vesolje sestavljeno skoraj izkljucno iz materije, medtem ko je antimaterije le za vzorec, se pojavlja kup zelo zanimivih vprasanj. Precej od njih so lahko teme magisterijev ali pocitniskih praks. Gre za sirok spekter tem, od studija redkih razpadov in lova za novimi delci, preko razvoja in testiranja novih eksperimentalnih aparatur za naslednje generacije poskusov v fiziki osnovnih delcev, do razvoja naprav za medicinsko diagnostiko.
Ce vas katera od spodnjih tem zanima, se oglasite na enem od elektronskih naslovov peter.krizan@ijs.si, bostjan.golob@ijs.si, rok.pestotnik@ijs.si! Na spletni strani si lahko ogledate, kaj vse pocnemo.
Teme za magistrska dela - tole bom moral se posodobiti :(
 
Meritev razpadov mezonov D in B
  Meritev razvejitvenega razmerja Ds -> phi lepton nevtrino
  Meritev razvejitvenega razmerja Bs -> Ds pi
  Iskanje redkega razpada mezona D v dva miona
Detekcijske metode v fiziki osnovnih delcev
  Identifikacija hadronov z detektorjem TOP v spektrometru Belle
  Vecanodna fotopomnozevalka z mikrokanalnimi ploscami kot detektor fotonov Cerenkova
  Casovna locljivost novega detektorja za fotone
  Nova vrsta veczicne komore z zakasnilno linijo iz diskretnih elementov
  Vpliv scintilacij v aerogelu na locevanje v detektorju obrocev Cerenkova
  Meritev izkoristka za zaznavanje fotonov s pomocjo spektrometra za vidno svetlobo
  Vpliv scintilacij v aerogelu na locevanje v detektorju obrocev Cerenkova
Uporaba detekcijskih metod pri medicinskem slikanju in v fiziki okolja
  Pozitronska tomografija z meritvijo casa prihoda anihilacijskih fotonov
  Primerjava fotonskih detektorjev za pozitronsko tomografijo
  Vecanodna fotopomnozevalka kot detektor scintilacijskih fotonov v pozitronskem tomografu
  Razvoj aparature za detekcijo eksplozivov


Seminarji

Za sol. leto 2018/19 so na voljo naslednje teme:
 • Na lovu za temno snovjo pri eksperimentu Belle II
 • Ali je pri razpadih mezonov B krsena leptonska univerzalnost, eden od temeljev Standardnega modela?
 • Pozitronska tomografija z meritvijo casa prihoda anihilacijskih fotonov

Tema je lahko povezana tudi s tematiko magistrskih del - glej zgornji seznam. 

 
Pocitniske prakse
Teme so okvirno povezane s tematiko magistrskih del v zgornjem seznamu, in prirejene krajsemu casu izvedbe. 

 
 

Last modified: 15.2.2021