Jedra, kvarki, leptoni
predavatelj: Peter Krizan 

 

Program in pogoji

Program 
Pogoji 
Domace naloge
Izpitna vprasanja - jedro

Spletna stran vaj

Literatura

Osnovni delci:
F. Halzen, A.D. Martin, Quarks and Leptons, Wiley 1984

Fizika jedra:
M. Rosina, Jedrska fizika, DMFA (z dovoljenjem avtorja)
 


Predavanja

Prosojnice s predavanj:
Uvodno predavanje
Mesanje in krsitev simetrije CP
Fizika onkraj SM? 

Dodatne informacije


Seminarji, magisteriji, pocitniske prakse  


 
 

Last modified: Oct 4, 2022