Medicinska fizika, okvirne teme magistrskih del

 

Robert Jeraj/Urban Simončič, IJS

Kvantitativna evaluacija PET in SPECT slik kostnih metastaz pri raku na prostati

Kinetična analiza dinamičnih slik PET pri zdravljenju s tarčnimi zdravili

Modeliranje evolucije rezistence pri zdravljenju s tarčnimi zdravili

Optimizacija biološko konformne radioterapije

 

Igor Serša, IJS

Vpliv gostote magnetnega polja na ločljivost, razmerje signal/šum in kontrastnost MR slik

MR slikanje s prenosom magnetizacije

 

Boris Majaron, IJS

Biomedicinska optika

 

Matjaž Vencelj, IJS

Kalmanov filter za analizo signala s kotno obcutljivo gama kamero

 

Jasmina Kožar Logar, IJS

Tekoča-scintilacijska spektrometrija

 

Benjamin Zorko, IJS

Okoljska dozimetrija

Osebna dozimetrija

Obsevanje zivil

Vzorcevanje zraka

Bayesanska statistika

 

Matej Lipoglavšek, IJS

Spektrometrija žarkov gama

 

Borut Kirn, MF

Analiza meritev krčenja srčnih mišic v steni prekata, pretok skozi zaklopko

Modeliranje kardiovaskularnih bolezni z uporabo CircAdapt modela

Študij mehanike srca za optimizacijo izbire pacientov za resinhronizacijsko terapijo

Preprosto modeliranje stresa

Optimizacija nastavitev pomožnih črpalk za srce

 

Primož Strojan, OI, Radioterapija

Določevanje tarčnega volumna na podlagi PET/CT slikanja

Uporaba FDG PET/CT za ugotavljanje odziva na slikanje

 

Petra Tomše/Maja Trošt, KC, Nuklearna medicina

Optimizacija rekonstrukcijskih parametrov pri FDG PET slikanju možganov
Kvantifikacija PET slik adenoma obščitnice
Optimizacija prejete doze sevanja pri FDG PET slikanju
Kvantitativno ovrednotenje kvalitete PET slike z uporabo PET fantomov
Individualna 3D dozimetrija pri radionuklidni terapiji
Načrtovanje individualnega terapevtskega odmerka I-131 na podlagi predhodnih meritev privzema I-123 v ščitnici

 

Samo Korpar/Peter Križan, IJS

Nova vrsta ultrahitrega senzorja za TOF-PET slikanje

Razvoj metode za hitro rekonstrukcijo slike pri preciznem TOF-PET slikanju