Moderna fizika
predavatelj: Peter Krizan


 

 

Program in pogoji

Predavanja: ob ponedeljkih 16.00-18.15 v 3.07.
Vaje: ob sredah 15.15-17.00 v 3.07, asistent dr. Andrej Petelin.
Govorilne ure: po dogovoru ustno ali po elektronski posti.
Kontakt: najbolj zanesljiva je elektronska posta, peter.krizan(afna)ijs.si. Pisarna: J19, 428 (manj verjetno); IJS, C80 (obicajno).

Predstavitev predmeta z motivacijo 
Kratka predstavitev predmeta 
Program 
Pogoji 
Spletna stran vaj 

Literatura

Uvodno predavanje 

Elektromagnetno polje:
- Janez Strnad, Fizika, drugi del
- Jack Vanderlinde, Classical Electromagnetic Theory, Wiley 1993

Specialna teorija relativnosti:
- Martin Copic, Moderna fizika, zapiski, poglavje 1

- Janez Strnad, Fizika, tretji del, poglavja 1.1-1.6

 
Kvantna mehanika:
- Martin Copic, Moderna fizika, zapiski, poglavja 2-8
- Janez Strnad, Fizika, tretji del, poglavja 1, 2, 3, 4.1-4.4, 5, 6
- Franz Schwabl, Quantum Mechanics, Spinger 2002


Fizika osnovnih delcev:
- Janez Strnad, Fizika, cetrti del 

- Donald Perkins, Introduction to High Energy Physics

Koristne povezave

Kvantna mehanika:
Spletna stran: Glauberjeva (koherentna) stanja harmonskega oscilatorja

Fizika osnovnih delcev:


 
 

Last modified: Wed Jan 20 2010