Nazaj-> Domaca stran predmeta Moderna fizikaMODERNA FIZIKA (matematiki, 2. stopnja)

Šolsko leto 2015/2016

5.10.

Uvod: narava po nadstopjih, fizikalna podrocja, pregled snovi pri tem predmetu. 
Vektorska polja, diferencialni operatorji

12.10.

Gaussov stavek, poissonova enacba, kontinuitetna enacba. Amperov zakon, Biot-Savartov zakon, vektorski potencial.

19.10.

Maxwellove enacbe, valovna enacba v vakuumu. Specialna teorija relativnosti.

26.10.

Lorentzova transformacija. Relativistična oblika Maxwellowih enačb.

2.11.

Uvod v kvatno mehaniko. Valovne lastnosti delcev, delčne lastnosti valovanja. Schroedingerjeva enačba

9.11.

Potencialna bariera, tunelski pojav.

16.11.

Harmonski oscilator ( spletna stran s primeri 1, in 2).

23.11.

Schroedingerjeva enačba v treh dimenzija. Vrtilna količina v kvatni mehaniki.

30.11.

Vodikov atom.

7.12.

Teorija perturbacije za stacionarna stanja. Teorija perturbacije za degeneriran sistem. Sklopljen sistem dveh stanj.

10.12.

Jedrska fizika. Velikost in masa jedra. Razpadi in reakcije. Jedrski reaktor in zlivanje jeder na Soncu.

17.12.

Standardni model osnovnih delcev. Leptoni. Kvarki in njihova vezana stanja, barioni in mezoni.

4.1.04

Šibka interakcija. Matrika CKM, kršitev simetrije med delci in antidelci.

11.1.

Nevtrini, nevtrinske oscilacije. Temna snov