Nazaj-> Domaca stran predmeta Moderna fizika II


MODERNA FIZIKA (fiziki, 2. letnik)

Solsko leto 2021/2022

15.2. Kristali, struktura, kemijske vezi.
Nihanje kristalne resetke, specificna toplota (Copic, zapiski, poglavje 12)

22.2. Kovine: elektronska stanja, pasovi, prevodnost. (Copic, zapiski, poglavje 13)

1.3. Polprevodniki: elektronska stanja, pasovi, stik p-n, dioda. (Copic, zapiski, poglavje 14)
8.3. Jedrska fizika: narava po nadstopjih, pospesevalniki delcev, detektorji. (Prosojnice)
Lastnosti jeder, sile med nukleoni.
Modeli jeder: semiempiricna formula.
Jedrski magnetni moment in magnetna resonanca. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.1 brez devterona, 5.2 na kratko)

15.3. Jedrska fizika: magicna stevila. Lupinski model. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.3)

22.3. Lupinski model: sklopitev LS, spin liho-sodih jeder.
Vzujena stanja: nukleonska, rotacijska, vibracijska.
Razpadi gama. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.2 in 5.3)

29.3. Razpadi alfa, beta, spontani razcep. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.3)

5.4. Razpadi beta. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.3)
Jedrske reakcije, sipanje, reakcijski presek.
Cepitev jeder in jedrski reaktor. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.4)

12.4. Zlivanje lahkih jeder. Zvezde in fuzijski reaktorji. (Strnad, Fizika 4, poglavje 5.4)
Osnovni delci: Mezoni in barioni, resonanca delta (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.5)

19.4. Osnovni delci: 'periodni sistem', izospin, cudnost (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.5)
Kvarkovska sestava mezonov in barionov, spin mezonov.
Simetrije v fiziki osnovnih delcev (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.1)

26.4. Globoko neelasticno sipanje, dokaz za obstoj kvarkov.
Odkritje kvarkov c in b
Carmonij in botomonij, spekter stanj, primejava s pozitronijem. (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.6)

3.5. Mocna interakcija med kvarki, barva. (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.1)
Sibka interakcija (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.1)
Prehodi med kvarki
Mesanje pri mezonih (prehod delec - antidelec) (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.5)

10.5.
Leptoni (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.3)
Krsitev parnosti, krsitev simetrije CP

17.5.
Mesanje pri nevtrinih (Strnad, Fizika 4, poglavje 6.3)

24.5.
Fizika delcev in razvoj vesolja. Temna snov. (Strnad, Mala zgodovina vesolja, poglavje 8)