Napredni detektorji delcev in obdelava podatkov

Predavanja: 30 ur
Vaje: 0 ur
Seminar: 15 ur

 

Program

Uvod, pregled detektorjev, interakcija delcev in fotonov s snovjo

 

Detektorski sistemi v fiziki jedra in osnovnih delcev: magnetni spektrometri, detektorji na LEPu, detektorji za LHC (ATLAS), detektorji za fiziko okusov (Belle, BaBar, LHCb), detektorji za eksperimente s fiksno tarĊo (HERA-B)

 

Analiza in obdelava podatkov: Meritev kratkoživih vmesnih stanj. Kotne porazdelitve v razpadnih kaskadah.

 

Izbrani eksperimenti v fiziki jedra in osnovnih delcev: odkritje miona in piona, vijaĊnost nevtrina, meritev g-2 za mione, mešanje in CP pri kaonih, mešanje in CP pri mezonih B in D, odkritje kvarka t, meritev števila lahkih nevtrinov, mase nevtrinov in nevtrinske oscilacije.

 

Pogoji: obisk predavanj, pisni izpit, ustni izpit