12;rgb:0000/0000/000012;rgb:0000/0000/0000 Fizikalni eksperimenti I + II
Fizikalni eksperimenti I + II
vodja: Peter Krizan


Pri oblikovanju in izvedbi predmeta Fizikalni eksperimenti I + II sodelujejo raziskovalci in ucitelji FMF in IJS: I. Arcon, M. Bracko, M. Cercek, B. Dintinjana, I. Drevensek-Olenik, T. Gyergyek, M. Kavcic, S. Korpar, G. Kramberger, Z. Kutnjak, T. Mertelj, V. Nemanic, R. Pestotnik, A. Prodan, M. Remskar, I. Sersa, L. Snoj, B. Zajec, M. Zavrtanik, E. Zupanic
Program in pogoji
Uvodno predavanje  
Napotki za delo pri predmetu 
Pregled vaj z navodili, navodila za dodatne vaje.
Vaja na reaktorju, navodila za solsko leto 2016/2017.
Primer porocila o vaji
Spored vaj

Sol. leto 2016/2017: reaktorska vaja bo 14.4.2017, predvidoma ob 12.30 (na vsak nacin preverite pri nosilcu vaje!)
sol. leto 2014/15
Literatura
Splosna: glej Napotke!
Ob vajah: glej Pregled!

 
 

Last modified: Thu Oct 2 2011