Življenjepis


                        rojen 11. aprila 1959 v Ljubljani
1977                maturiral z odličnim uspehom na I. Gimnaziji Ljubljana Bežigrad,  matematično-fizikalna smer
1977-1981       študij naravoslovne smeri fizike na Oddelku za fiziko FNT Univerze v Ljubljani
1981                diplomiral z odlično oceno
1981-1984       podiplomski študij Fizike jedra in osnovnih delcev na Oddelku za fiziko FNT Univerze v Ljubljani
1982                zaposlen na Oddelku za fiziko kot stažist-raziskovalec ter v DDR na Institutu Jožef Stefan
1983                izvoljen v naziv asistenta za področje fizike (ponovne izvolitve 1986, 1989, 1992)
1982-1989       delo pri kolaboraciji OMICRON na sinhrociklotronu v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Ženevi
1984                magistriral z odlično oceno
1984                nastavitev na mesto asistenta za fiziko
1985, 1986      štirimesečno izpopolnjevanje na Univerzi v Oxfordu
1988                doktoriral z zagovorom disertacije ``Meritev reakcije π- p → π- p π0 blizu praga''
1988 →           delo v kolaboraciji CPLEAR v CERNu
1989                na IJS izvoljen v naziv raziskovalni sodelavec II
1989,1990       dve polletni izpopolnjevanji v CERNu
1991,1992       enoletno izpopolnjevanje v CERNu (fellowship)
1992                na IJS izvoljen v naziv raziskovalni sodelavec I
1993                izvoljen v naziv docenta za področje fizike
1993 →           imenovan za vodjo Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev IJS
1994                predsednik lokalnega organizacijskega odbora konference LEAP'94
1995                član mednarodnega svetovalnega odbora in lokalnega organizacijskega odbora šole ICFA'95
1995 →           delo v kolaboraciji ATLAS v CERNu
1996 →           član sveta (Collaboration Board) skupine ATLAS v CERNu
1996                nastavitev na učiteljsko mesto na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
1997-2002       delo v kolaboraciji RD-48 v CERNu
1998                član organizacijskega odbora za MIDEM'98 Conference - Minisymposium on Semiconductor Radiation Detectors
1998 →           delo v kolaboraciji RD-39 v CERNu
1999                član lokalnega organizacijskega odbora koference BEAUTY '99
2000-2006       član Svetovalnega sveta predsednika Sveta kolaboracije ATLAS
2000                izvoljen v naziv izrednega profesorja za področje fizike
2001 →           član Vodstvenega sveta skupine ATLAS SCT
2001 →           član Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan"
2002 →           delo v kolaboraciji RD-50 v CERNu
2002,2003       sobotno leto kot znanstveni sodelavec v CERNu
2003                na IJS izvoljen v naziv znanstveni svetnik

2003-2007       predsednik Sveta institutov (Institute Board) kolaboracije ATLAS SCT

2003-2007       član Vodstvenega sveta skupine ATLAS ID

2004-2009       član programskega odbora konference IEEE Nuclear Science Symposium

2004                prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v fiziki osnovnih delcev

2005                izvoljen v naziv rednega profesorja  za področje fizike

2005 →           vodja projekta ATLAS BCM

2006 →           delo v kolaboraciji RD-42 v CERNu

2006 →           predstavnik Slovenije v Finančnem nadzornem odboru (Resources Review Board) eksperimenta ATLAS (od 2006)

2008 →           vodja (skupaj z H. Kagan in W. Trischuck) RiR projekta nadgradnje ATLAS z diamantnim detektorjem verteksov

2008-2010       WP 2 leader of 7th FP MADIERA project

2011 →           co-convener of the ATLAS ITK sensor group (with Y. Unno)

2011 →           European Irradiation Facilities (WP 7) task leader of 7th FP AIDA project

2011 →           ATLAS Diamond Beam Monitor Project Leader and member of ATLAS IBL Management Board