Institut Jozef Stefan

Jamova 39, Ljubljana

F9 - Oddelek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

pisarna C83

telefon

+386 1 4773 695

e-mail

peter.smerkol@ijs.si
Peter Smerkol