Delo in obveznosti:


Raziskovalno delo:

Raziskovalno delam na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev  Instituta Jožef Stefan

Sem član ljubljanske skupine DELPHI. Skupina sodeluje v mednarodni kolaboraciji DELPHI v evropskem institutu CERN.
Področje mojega dela je: Meritev parametra Afb pri razpadih Z->b bbar z nabitimi kaoni kot označevalci naboja


Pedagoške obveznosti:

  • 1. semester študijskega leta 1997/98: Vaje za konfekcijsko, tekstilno in grafično tehniko

  • Študijsko leto 1998/99: Praktikum IV za fizike
  • Študijsko leto 1999/2000: Praktikum IV za fizike
  • Od 1. februarja 2000 sem zaposlen kot asistent za fiziko na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Vodim vaje iz predmetov Fizika I in Fizika II ter Laboratorijske vaje iz Fizike.
    Informacije za študente, naloge in še kaj najdete tukaj.