FMF

FMF

fMF—univerzitetni študijski program 1. stopnje fizika

 

FIZIKALNA MERJENJA 2

 

Prof. Boštjan Golob

Šol. l. 2018/19

Vaje pri predmetu vodi L. Šantelj

Osnovne informacije o predmetu

Obravnavana snov

Primeri izpitnih vprašanj

 

Izpitni roki (ustni):

- 10.6.2019, ob 9:00

v primeru večjega števila kandidatov bodo izpiti še 11.6.2019

- 4.7.2019 ob 9:00

V primeru večjega števila kandidatov bodo izpiti še 5.7.2019

spisek kandidatov

 

Kandidati za izpit se javijo preko elektronske pošte (bostjan.golob@fmf.uni-lj.si) najkasneje 7 dni pred razpisanim rokom. Poimenski razpored kandidatov za posamezni rok bo objavljen nekaj dni pred rokom na tem mestu.