FMF

FMF

fMF—univerzitetni študijski program 1. stopnje fizika

 

FIZIKALNA MERJENJA 2

 

Prof. Boštjan Golob

Šol. l. 2018/19

Vaje pri predmetu vodi ???

Osnovne informacije o predmetu

Obravnavana snov

Primeri izpitnih vprašanj

 

Izpitni roki (ustni):

- 5.9.2018, ob 9:00

v primeru večjega števila kandidatov bodo izpiti še 6.9.2018

spisek kandidatov

 

Kandidati za izpit se javijo preko elektronske pošte (bostjan.golob@fmf.uni-lj.si) najkasneje 7 dni pred razpisanim rokom. Poimenski razpored kandidatov za psamezni rok bo objavljen nekaj dni pred rokom na tem mestu.