FMF

fMF—univerzitetni študijski program 1. stopnje fizika

 

Moderna fizika 2

 

Prof. Boštjan Golob

Šol. l. 2016/2017

Vaje pri predmetu vodita ??? in ???

Nekaj osnovnih informacij o predmetu

Obravnavana snov

Primeri izpitnih vprašanj

Roki za ustne izpite:

V primeru večjega števila kandidatov za posamezni rok bodo izpiti še naslednji dan.

Študenti, ki so predavanja poslušali pri B. Golobu, naj se za ustni izpit javijo preko elektronske pošte, bostjan.golob@fmf.uni-lj.si, najkasneje 7 dni pred izpitom. Poimenski spisek kandidatov za posamezni rok bo objavljen nekaj dni pred rokom na tem mestu.