FMF

FMF

fMF—Doktorski študijski program 3. stopnje matematika in fizika, smer fizika

 

Izbrana poglavja iz sodobne fizike

 

Selected topics in contemporary physics

 

 

Prof. Boštjan Golob

Šol. l. 2018/19

Spisek dogovorjenih predavanj:

13. december, 09:15-12:00: prof. J. Zupan (Univ. of Cincinnati), Introduction to Dark Matter Physics

17. december, 13:15-16:00: prof. J. Zupan (Univ. of Cincinnati), Introduction to Dark Matter Physics

lecture notes

7. januar, 14:15-16:00: doc. L. Vidmar (IJS), Entanglement in many-body quantum systems                                                (predavalnica 3.07, 3. nad. Jadranska 21)

10. januar, 9:15-11:00: doc. L. Vidmar (IJS), Entanglement in many-body quantum systems

14. januar, 13:15-16:00: dr. B. Bertini (FMF), Transport in Integrable Models

17. januar, 9:15-12:00: dr. B. Bertini (FMF), Transport in Integrable Models

12. februar, 18:00: Igor Verstovšek (Cosylab),  The story of Cosylab: how a bunch of Physicists started a company              (znanstvena kavarna Mafija, Jadranska 21)

 

Če ni zapisano drugače, so predavanja v Kuščerjevem seminarju v 4. nadstropju OF.

O terminu in vsebini predavanj boste obveščeni tudi po elektronski pošti.

List of arranged lectures:

December 13th, 09:15-12:00: Prof. J. Zupan (Univ. of Cincinnati), Introduction to Dark Matter Physics

December 17th, 13:15-16:00: Prof. J. Zupan (Univ. of Cincinnati), Introduction to Dark Matter Physics

January 7th, 14:15-16:00: Assoc. Prof.. L. Vidmar (JSI), Entanglement in many-body quantum systems               (lecture room 3.07, 3rd floor Jadranska 21)

January 10th, 9:15-11:00: Assoc. Prof.. L. Vidmar (JSI), Entanglement in many-body quantum systems

January 14th, 13:15-16:00: Dr. B. Bertini (FMF), Transport in Integrable Models

January 17th, 9:15-12:00: Dr. B. Bertini (FMF), Transport in Integrable Models

February 12th, 18:00: Igor Verstovšek (Cosylab), The story of Cosylab: how a bunch of Physicists started a company                (Mafija Science Cafe, Jadranska 21)

 

Unless stated otherwise the lectures will take place in the Kuščer seminar hall on the 4th floor of Department of Physics.

Times and subjects of lectures will be communicated also via email.

 

Šol. l. 2016/17

Spisek dogovorjenih predavanj:

Sreda, 26.10.2016, 13:00-17:00: prof. R. Podgornik, Teorija polja v mehki snovi: coulombske tekočine in polieketroliti

Ponedeljek, 28.11.2016, 9:00-13:00, prof. B.P. Kerševan, Iskanje delcev izven Standardnega modela na pospeševalnikih

Ponedeljek, 6.3.2017, 9:00-13:00, doc. dr. M. Ravnik, Koloidi in kompleksne tekočine

Torek, 11.4.2017, 12:00-15:00: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Četrtek, 13.4.2017, 12:00-15:00: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Torek, 18.4.2017, 12:00-14:00: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Ponedeljek, 8.5.2017, 10:00-12:00: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Ponedeljek, 8.5.2017, 14:00-15:00, F3: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Torek, 9.5.2017, 12:00-15:00: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Sreda, 10.5.2017, 13:00-16:00, MFP: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

List of arranged lectures:

Wednesday, Oct 26th, 1 pm - 5 pm: Prof. R. Podgornik, Field Theory in Softmatter: Coulomb liquids and Polyelectrolytes

Monday, Nov 28th, 9 am-1 pm, Prof. B.P. Kerševan, Search for beyond Standard Model Particles at Colliders

Monday, March 6th, 9am - 1pm, Assoc. Prof. M. Ravnik, Coloids and complex liquids

Tuesday, April 11th, 12pm-3pm: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Thursday, April 13th, 12pm-3pm: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Tuesday, April 18th, 12pm-2pm: Prof. T. Lancaster, muSR techniques for studies in condensed matter

Monday, May 8th, 10am-12pm: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Monday, May 8th, 2pm-3pm, F3: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Tuesday, May 9th, 12pm-3pm: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory

Wednesday, May 10th, 1pm-4pm, MFP: Prof. dr. M. Cvetič, Black Holes in Supergravity and String Theory