logo F9 IJS logo EGEE

F9 IJS v projektu EGEE

Vpliv informatike na delo v naravoslovnih znanostih, pa tudi drugih raziskovalnih področjih, npr. v medicini in industrijskih raziskavah, je vse bolj izrazit. Računalnik ne predstavlja samo orodja za delo, ampak odpira nova raziskovalna območja, ki so bila brez sodobnih orodij zaradi prevelike zahtevnosti in kompleksnosti nedostopna. Internet in svetovni splet omogočata tesno povezanost znanstvenih skupnosti in izredno hitro izmenjavo informacij, kar vodi v ostro specializacijo področij in spreminja metodo znanstvenega dela v njenih temeljih. Najsodobnejše tehnologije, kakršna je tehnologija grid, prinašajo nove oblike sodelovanja in uporabe informacijskih sredstev. Evropska skupnost je s projektom EGEE podprla raziskavo in uvajanje teh tehnologij v produkcijska okolja. Razvoj in uvajanje tehnologij grid v Sloveniji je s Ciljnim razvojnim programom podprla tudi Republika Slovenija. F9 IJS sodeluje v projektu EGEE v okviru mednarodne kolaboracije ATLAS LHC in z delujočim grozdom SiGNET, vključenim v sistem grid, dejavno uvaja nove tehnologije v slovenski prostor.

Kazalo

Objava za javnost © 2004, 2005, 2006 Odsek F9, Institut "Jozef Stefan". Datum objave: julij 2005.