Google
F9

Rok Pestotnik wiki

Pozdravljen na moji spletni strani.

Raziskovalna podrocja:

 • MyWiki, Local wiki, PidUp kds, SuperB kds, Belle2 wiki, local,
 • Cerenkov detektor za meritev nizkoaktivnega 90Sr
 • HERA-B eksperiment
 • Razvoj detektorjev sevanja
 • Photon detector laboratory @ F9 IJS

  Pedagosko delo

 • Wiki FMF Praktikum, FMF
 • Fizikalni praktikum III, FMF
 • Fizikalni praktikum IV, FMF
 • Fizikalna merjenja II, FMF
 • Fizika 2, FKKT
 • ICFA 2010
 • Reference:

 • SPIRES
 • Cobiss
 • Povezani clanki
 • Science Direct
 • Izpit iz varstva pred sevanji 2003
 • Povezave:

 • Oddelek za fiziko
 • Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Univerza v Ljubljani
 • Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev
 • Institut Jozef Stefan
 • Ministrstvo pristojno za znanost
 • Pustolovec Rajd
 • Treking liga , ARS, MA
 • Grce, Orientacijska zveza
 • SSKJ
 • Vreme: F9, ARSO
 • TIS , SMS
 • Detektorji , Cerenkovi
 • Software howto ,
 • Fotogalerija.
 • putty.exe
 • Rok.Pestotnik@ijs.si, IJS, Odsek za eksp. fiz. osn. delcev, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 477-3381, Fax: +386 1 477-3166