English version

Izpostavljeno: Nobelov simpozij 2013

Izpostavljeno: Nobelova nagrada 2008

prof. dr. Peter Krizan


peter.krizan@ijs.si


Izobrazba

Diploma iz fizike na Univerzi v Ljubljani, 1980
Tema:Vpliv adsorpcije na odboj zvoka, clanek
Magisterij iz fizike na Univerzi v Ljubljani, 1984
Tema: Iskanje sledi pri analizi reakcije pi- p -> pi pi N (clanek).
Doktorat iz fizike na Univerzi v Ljubljani, 1987
Tema: Dvopionska interakcija pri meritvi reakcije pi+ p -> pi+ pi+ n, clanek.


Podrocje raziskav

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev, razvoj detekcijskih metod

Obdobje: 1979-87
Podrocje: Eksperimentalne studije nizko-energijskega sipanja pionov na pionih, nacrtovanje meritev krsenja simetrij T, CP in CPT
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana, in CERN, Zeneva (OMICRON Collaboration), del casa tudi v Rutherford and Appleton Laboratory in na Univerzi v Oxfordu, Nuclear Physics Lab., Vel. Britanija.
Obdobje: 1987 ->
Podrocje: Eksperiment ARGUS: je ob trkalniku e+e- DORIS zajemal podatke do leta 1993.
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana, in DESY, Hamburg.
Obdobje: 1992 ->
Podrocje: Eksperiment HERA-B: meritev krsitve simetrije CP v sistemu nevtralnih mezonov B. Spektrometer HERA-B je postavljen ob trkalniku HERA v DESY (slike).
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana, in DESY, Hamburg.
Obdobje: 1990 ->
Podrocje: Razvoj detekcijski metod: razvoj fotonskih detektorjev in elektronike za RICH - detektor Cerenkovih obrocev (Ring Imaging CHerenkov counter).
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana,  DESY, Hamburg.
Obdobje: 2001 ->
Podrocje: Fizika mezonov B in D z eksperimentom Belle, razvoj detektorjev verteksov, priprava novega tipa detektorja Cerenkovih obrocev z aerogelom kot sevalcem.
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana, in laboratorij KEK v Tsukubi na Japonskem.
Obdobje: 2006 ->
Podrocje: Razvoj novih detektorjev za medicinsko slikanje.
Kraj: Institut J. Stefan, Ljubljana.
Obdobje: 2008 ->
Podrocje: Priprava precizijskih meritev redkih procesov pri razpadih mezonov B in D ter leptonov tau z eksperimentom Belle-II.
Kraj: laboratorij KEK v Tsukubi na Japonskem.

Bibliografija, v formatu inspire

Svezi referati, predavanja

Knjige (urednik, sourednik)


Predavanja

Predavanja na Univerzi v Ljubljani, naprej na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, nato pa na Fakulteti za matematiko in fiziko.
Koordinacija novega magistrskega studija Medicinske fizike.

Ciklus predavanj CP violation and B physics na Univerzi v Barceloni (maj 2005).

Ciklus predavanj Flavor Physics at B-factories and Hadron Colliders na Univerzi v Tokiju (junij 2006).

Cikli predavanj na poletnih solah, konferencah
Mentor diplom, magisterijev, doktoratov.
Iscete temo za diplomo, seminar, prakso? Seznam tem diplom, seminarjev, pocitniskih  praks.

Poljudna predavanja in clanki

Seznam izbranih predavanj
Kam je šla antisnov?, video posnetek na videolectures.net
Predavanje v Državnem zboru dne 30.3.2009 v okviru projekta Znanje žanje video posnetek na videolectures.net, posnetek predavanja (170MB).
TV intervju, oddaja Sadovi znanja, december 2008,video posnetek na videolectures.net.
Intervju na Radiu Slovenija, Program Ars, oddaja Podobe znanja, 10.4.2009
Od neskoncnosti v neskoncnost, Otvoritev hise eksperimentov EXPI, Kocuha, Roz, Koroska, Avstrija, 18.6.2010
Lov na higgse, predavanje za gimazijce, 11.1.2012

Poljudni clanki: Physics World, July 2012, Science, julij 2008, Mladina, september 2008 (1, 2), Intervju, Vecer, februar 2012 ( pdf verzija).

Predavanja za sirso fizikalno publiko: Krsitev simetrije CP v sistemu nevtralnih mezonov B, Materija in anti-materija: majhna a pomembna razlika, Na lovu za eksoticnimi delci, Krsitev simetrije CP in pingvini, Od supersimetrije do supermaterialov (II. del).


Zaposlitve, pozicije

Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
od 1980 do 1991, asistent, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za fiziko
od 1992 do 1997, docent, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za fiziko
od 1997 do 2002, izredni profesor, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko.
od 2002, redni profesor, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko.
2001-2003 namestnik predstojnika Oddelka za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko.
2003-2005 predstojnik Oddelka za fiziko, prodekan Fakultete za matematiko in fiziko.

Institut J. Stefan, Ljubljana, Slovenija
od 1982 do 1987, raziskovalec podiplomec (dopolnilno del. razmerje)
od 1987, raziskovalec (dopolnilno del. razmerje)
od 2002 raziskovalni svetnik

Deutsches Elektronen-Synchrotron ( DESY), Hamburg.
1989-90 Stipendist Sklada Alexandra von Humboldta
1998 stipendist Sklada Alexandra von Humboldta
1992-2000 Eksperiment HERA-B: koordinator detektorskega sklopa RICH, koordinator delovne skupine za fiziko težkih kvarkov.
KEK, Tsukuba, Japonska.
2002- Eksperiment Belle: clan izvrsilnega odbora (Executive board)
2008-2009 Eksperiment Belle-II: predsedujoci koordinacije za pripravo eksperimenta (Interim Steering Committee) in tehnicni koordinator
2009- Eksperiment Belle-II: vodja kolaboracije (spokesperson)
KMI in Univerza v Nagoji, Nagoja, Japonska.
2014- World Resarch Unit for Heavy Flavor Particle Physics, gostujoci profesor

Nuclear Instruments and Methods A (NIMA):
od 2010 urednik.

Journal of Instrumentation (JINST):
od 2006 urednik, 2007-2008 namestnik direktorja.


Nagrade

2002 Zoisovo priznanje, fotografija, avi posnetek
2008 Zoisova nagrada

Odbori


Uredniski odbori


Konferencni odbori


Clanstva

DMFA Slovenije
European Physical Society

Zadnji popravki: 31. julij 2015