Večglasniška astrofizika

Trajanje: 01.01.2022 - 31.12.2027
Vrsta projekta: ARRS program

Vodja projekta: Samo Stanič
Sodelavci: Samo Stanič, Andrej Filipčič, Danilo Zavrtanik, Marko Zavrtanik
Partnerji: Institut Jožef Stefan Ljubljana, Univerza v Novi Gorici

Program P1-0031 Astrofizika osnovnih delcev je usmerjen v pridobitev boljše in celovitejše slike o

vesolju, njegovih gradnikih, interakcijah med njimi in visoko-energijskih procesih v njem. Ključ do

boljšega razumevanja fizike vesolja je kombiniranje informacij, ki nam jih prinašajo različni glasniki:

fotoni, kozmični delci, nevtrini in gravitacijski valovi, zato se program osredotoča na komplementarne,

več-glasniške raziskave. Ta ideja se odraža tudi v predlaganem novem imenu, P1-0031 Večglasniška

astrofizika.