Za študente

Magistrske teme

Dobrodošli na seznamu tem za magistrske naloge, ki smo jih pripravili na našem odseku. Tukaj redno posodabljamo seznam tem, ki so tesno povezana z akademskimi prizadevanji naših raziskovalcev. Vljudno vabimo magistrske študente, ki jih zanima eksperimentalna fizika delcev in medicinska fizika, da nas kontaktirate za dodatne informacije in morebitno sodelovanje.

Mentor Title Description
Luka Šantelj luka.santelj@ijs.si Iskanje signalov nove fizike pri eksperimentu Belle II Standardni model fizike osnovnih delcev uspešno opisuje vse znane delce in njihove interakcije. Kljub mnogim uspehom SM-a, le ta ne ponuja odgovorov na vprašanja kot so: kaj je temna snov, ali zakaj se mase in sklopitvene konstante kvarkov in leptonov razlikujejo za več velikostnih razredov. Cilj vseh trenutnih raziskav na področju fizike osnovnih delcev je torej iskanje novih procesov in delcev (poimenovano tudi kot iskanje nove fizike), ki so sestavni del neke bolj fundamentalne teorije, v okviru katere bi znali odgovoriti tudi na vsa odprta vprašanja. V okviru magistrskega dela bomo take procese iskali na vzorcu podatkov zbranih pri eksperimentu Belle II, ki deluje na trkalniku elektronov in pozitronov v Tsukubi na Japonskem.
Andrej Studen andrej.studen@fmf.uni-lj.si Odgovor lezij pri zdravljenju razsejanih rakov https://unilj-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/andrej_studen_fmf_uni-lj_si/EbyxfK4_bj5JnzRuEbuhsQQBaE-n4y4HSFK_wLH81WUerA?e=b5nLPp
Andrej Studen andrej.studen@fmf.uni-lj.si Robustno verjetnostno načrtovanje radioterapije https://unilj-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/andrej_studen_fmf_uni-lj_si/ERKXXTkAjWlNn-liPefCg3EBD3t-jRP0YCLMnIfpSMqlIw?e=aRfvan
Andrej Studen andrej.studen@fmf.uni-lj.si Napovedovanje ogroženosti za presejalne programe https://unilj-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/andrej_studen_fmf_uni-lj_si/ERUl5WvplVVLvZAGsZoZ6IYBSxrvas5JHYddKocItyUxJg?e=20h7xg
Miha Muškinja miha.muskinja@fmf.uni-lj.si Rekonstrukcija c-hadrona, izboljšana s strojnim učenjem na detektorju ATLAS https://unilj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miha_muskinja_fmf_uni-lj_si/EVql7MYm3JlKtoFBLR9w89wBI9ll7TFa5Hj-8j8EZVVi_g?e=UBUCBr
Miha Muškinja miha.muskinja@fmf.uni-lj.si Meritev funkcije fragmentacije čarobnega kvarka na detektorju ATLAS https://unilj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miha_muskinja_fmf_uni-lj_si/EX_D5In96Z1PsVtTVsXrO9sBEfYEBEkXzQGr6mPn3QFDJQ?e=mSmPFK
Miha Muškinja miha.muskinja@fmf.uni-lj.si Kalibracija učinkovitosti rekonstrukcije sledi delcev z uporabo mezonov D* na detektorju ATLAS https://unilj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miha_muskinja_fmf_uni-lj_si/EYxo54IWhyFNr4jOvAd0fHgBgiSQCcXHc5jYWLC4l0M8Lw?e=fo9syx
Miha Muškinja miha.muskinja@fmf.uni-lj.si Sklopitev Higgs-c kvark preko razpada Higgsovega bozona v čarmonium na detektorju ATLAS https://unilj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miha_muskinja_fmf_uni-lj_si/EdOmD6yIgaBPrBEN6QhtgAkBEmQcCpSCKKJxIOBG1vqM-g?e=hX3PPd