Raziskave

Raziskave na odseku so usmerjene v meritve v svetu osnovnih delcev, kjer preučujemo osnovne gradnike narave in interakcije med njimi, ter v razvoj in uporabo tehnološko zahtevnih detektorjev delcev. Eksperimenti v fiziki visokih energij so narasli tako po zahtevnosti kakor tudi stroških do te mere, da se za njihovo izvedbo znanstveniki s celega sveta združujejo v velike kolaboracije v mednarodnih središčih za fiziko delcev. V teh središčih delujejo pospeševalniki z največjimi človeštvu dostopnimi energijami. Znanstveniki z odseka F9 sodelujemo pri poskusih v CERN-u pri Ženevi v Švici in v KEK-u v Tsukubi na Japonskem. Astrofizika delcev je področje, ki uporablja detekcijske metode fizike delcev za študij pojavov v vesolju. Slovenski znanstveniki sodelujemo pri meritvah kozmičnih delcev najvišjih energij z observatorijem Pierre Auger v Malargue v Argentini.

Raziskovalni projekti

Programi

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

Obdobje: 1.1.2022 - 31.12.2027
Vodja: Borut Paul Kerševan

Večglasniška astrofizika

Obdobje: 1.1.2022 - 31.12.2027
Vodja: Samo Stanič

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

Obdobje: 1.1.2015 - 31.12.2021
Vodja: Mikuž Marko

Astrofizika osnovnih delcev

Obdobje : 1.1.2015 - 31.12.2021
Vodja: Stanič Samo

Medicinska fizika

Obdobje: 1.1.2015 - 31.12.2021
Vodja: Jeraj Robert

Domači in tuji projekti

Detektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov

Obdobje: 1.10.2022 - 30.9.2025

Vodja: Peter Križan

Razvoj sistema za protonsko CT slikanje z uporabo silicijevih detektorjev z nizkim ojačanjem

Obdobje: 1.10.2022 - 30.9.2025

Vodja: Gregor Kramberger

Upgrade of the ATLAS Tracker for High-Luminosity LHC

Obdobje: 1.10.2021 - 30.09.2024
Vodja: Marko Mikuž

Application of Machine Learning Methods in the Data Analysis at the Large Hadron Collider (LHC) J1-3010

Obdobje: 1.10.2021 - 30.09.2024
Vodja: Borut Paul Kerševan

Atmospheric remote sensing for Cherenkov Telescope Array and its impact on science from large sky survey observations J1-3011

Obdobje: 1.10.2021 - 30.09.2024
Vodja: Samo Stanič

FAIME - Flavour Anomalies with advanced particle Identification Methods

Obdobje: 1.10.2020 - 30.9.2025

Vodja: Peter Križan

Metabolic brain characteristics in neurodegenerative dementia syndromes and its correlation with histopathological brain changes

Obdobje: 1.9.2020 - 31.08.2023
Vodja: Maja Trošt

Advanced detector for Time-of-Flight PET based on Cherenkov radiation

Obdobje: 1.7.2019 - 30.06.2022
Vodja: Korpar Samo

Development of High Granularity Timing Detector for ATLAS experiment

Obdobje: 1.7.2019 - 30.9.2022

Vodja: Gregor Kramberger

Advanced hadron identification methods for Belle II

Obdobje: 1.7.2018 - 30.06.2021
Vodja: Križan Peter

Depleted CMOS Sensors for the ATLAS Tracker Upgrade and Future Collider Experiments

Obdobje: 1.7.2018 - 30.06.2021
Vodja: Mikuž Marko


Past projects