prof. dr. Borut Paul Kerševan - vodja odseka

prof. dr. Borut Paul Kerševan - vodja odseka
Soba: C085
T: +386 14773 774

Aktivno delujem na področju razvoja novih metod v simulaciji in analizi podatkov v fiziki osnovnih delcev. Sodeloval sem v več analizah pri iskanju procesov nove fizike na LHC kot tudi pri razvoju Monte Carlo orodij in eksperimentalnih metod, ki so bile med drugim uporabljene tudi pri odkritju Higgsovega bozona leta 2012. Na področju strojnega učenja v fiziki sem postal aktiven že v času svojega doktorata, z uporabo nevronskih mrež za rekonstrukcijo bozonov W. V času mandata kot računalniški koordinator kolaboracije ATLAS, kjer sem koordiniral vse programerske in računske aktivnosti kolaboracije ATLAS, sem ustanovil delovno skupino, ki je raziskovala potencial uporabe pristopov ML in centrov HPC za potrebe kolaboracije ATLAS. V zadnjem času se raziskovalno osredotočam na uporabo strojnega učenja pri različnih postopkih v eksperimentalni fiziki osnovnih delcev, od kategorizacije dogodkov, modeliranja procesov ozadja in rekonstrukcije objektov pa vse do metod hitre simulacije procesov na LHC.  Kot vabljen govornik sem gostoval na mnogih mednarodnih srečanjih, imam več kot 1000 publikacij v najprestižnejših znanstvenih revijah z več deset tisoč citati in h-indeks več kot 100. 

Izobrazba
 • 1997: Diploma iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF), Univerza v
  Ljubljani (UL).
 • 2000: Doktorat iz fizike na FMF, UL.
Zaposlitev
 • 1997 - 2000: Mladi raziskovalec na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut »Jožef Stefan«.
 • 1997: znanstveni sodelavec v Evropskem laboratoriju za fiziko osnovnih delcev (CERN), član mednarodne kolaboracije DELPHI, od leta 2001 tudi član mednarodne kolaboracije ATLAS.
 • 1999: Asistent za področje fizike na FMF, UL.
 • 2000 - 2001: Zaposlen kot asistent z doktoratom na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, Institut »Jožef Stefan«.
 • 2001 - 2002:  'Research Fellow' v Evropskem laboratoriju za fiziko osnovnih delcev (CERN) v Ženevi.
 • 2002: Zaposlen na Oddelku za fiziko, FMF, UL in dopolnilno zaposlen na IJS.
 • 2004: Docent za področje fizike na UL.
 • 2009: Izredni profesor za področje fizike na UL.
 • 2013: Redni profesor za področje fizike na UL. 
 • 2015: Znanstveni svetnik na IJS (izvoljen po rednem postopku).
Področje raziskovanja

Eksperiment ATLAS v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Ženevi.

Nagrade, priznanja

· Leta 2009 Svečana listina Univerze v Ljubljani.

·       EPS HEP Prize 2013: Leta 2013 kot član kolaboracije ATLAS so-prejemnik nagrade “2013 High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society” podeljene mednarodnima kolaboracijama ATLAS in CMS.

·       Red za zasluge Republike Slovenije, 2016: Za vrhunske znanstvene dosežke na področjih eksperimentalne fizike delcev in tehnološkega razvoja ter prispevek k uveljavljanju slovenske znanosti v mednarodnih raziskavah prejme Skupina slovenskih znanstvenikov, ki sodelujejo v eksperimentu Atlas v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev CERN v Švici. Nagrado nam je marca 2016 podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

Projekti

Projekti in programi ARRS

·      2001 - 2004: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta ARRS »Simulacija in analiza trkov protonov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC)«.

·      2004 - 2007: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta ARRS »Razvoj okolja za fizikalno analizo podatkov iz detektorja ATLAS«.

·     2007 - 2009: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta  ARRS »Razvoj in vzpostavitev orodij za fizikalne raziskave z detektorjem ATLAS v okolju Grid«.

·     2021 - 2024: Vodja temeljnega raziskovalnega projekta  ARRS »Razvoj metod strojnega učenja za analizo podatkov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC)«.

·     2022 - 2027: Vodja raziskovalnega programa  ARRS »Eksperimentalna fizika osnovnih delcev«.

Evropski projekti

·    2017- 2021: Predstavnik Slovenije v projektu EU Cost z imenom »VBSCan« , ki je namenjen teoretičnim in eksperimentalnim raziskavam sipanja vektorskih bozonov (vector boson scattering, VBS).

·    2020 - 2022: Predstavnik Fakultete za matematiko in fiziko na projektu »EuroCC« v okviru projekta Obzorje 2020 (H2020) Evropske unije.