Nazaj-> Domaca stran predmeta Jedra, kvarki, leptoniJEDRA, KVARKI, LEPTONI
(Fizika, 2. stopnja)

Solsko leto 2012/2013

8.10.

Enote, hadroni, Delta++, barva. Prosojnice, HM 1.

9.10.

Sile na daljavo. Simetrije. Rotacija. HM 1, 2.2. 

15.10.

Rotacija nadaljevanje, matrike d, SU(2), sestavljanje reprezentacij, izospin, SU(3) barva, SU(3) okus, mezoni, HM 2.3, 2.4, 2.1, 2.9, 2.10.  

22.10.

Barioni. Parnost in C parnost. Barioni s spinom 3/2, p in n.  Hiperfini razcep. Čarmonij in botomonij. Barvna valovna funkcija za barione.  HM 2.5, 2.11, 2.13, 2.14

29.10.

Delci in antidelci. Klein-Gordonova enačba. Stanja z neg energije, Feyman-Stueckelbergova interpretacija.  Nerelativistična teorija perturbacij, verjetnost za prehod, Fermijevo zlato pravilo. HM 3.1-3.3, 3.5-3.7

5.11.

EM interakcija za delce s spinom 0. Teorija perturbacij za relativistične delce. Invariantna amplitude, Feynmanovi diagrami, presek, sipanje e- mu- -> e- mu- (brez spina). HM 4.1, 4.2, 4.3

6.11.

Diferencialni presek, gostota stanj, invariantna amplitude. Verjetnost za razpad. Sipanje delcev brez spina: e-e-, sipanje e-e+, krizanje. Izvor propagatorja. HM 4.4-4.9.

19.11.

Diracova enačba, antidelci, izpeljava kompletnostne relacije, operatorja ročnosti in sučnosti. HM 5.0 - 5.6.

26.12.

EM interakcija v Diracovi enačbi, sipanje e- mu- -> e- mu-, vsota po spinih, Moellerjevo sipanje (e-e -> e-e- pri nizkih energijah), primeri trace teoremov, sipanje e- mu- -> e- mu- pri visokih energijah. HM  6.1, 6.2

27.11.

Sipanje e- mu- -> e- mu- pri visokih energijah, nadaljevanje in konec. HM 6.3

 

3.12.

Anihilacija e+e -> mu+mu-.  Anihilacija v hadrone e+e -> qq, faktor 3 (barva). Propagator. HM 6.5, 11.1, 6.10.

 

10.12.

Šibka interakcija, neohranitev parnosti, verteks faktor, propagator za masivni bozon, nu_mu e- -> nu_e mu-. Razpad miona. HM 12.0 - 12.2, 12.7, 12.5,

7.1.

Razpad beta (samo rezultat, na kratko), razpad piona (na kratko, so  jemali v 3. letniku), razpad B –> tau nevtrino, matrika CKM, meritve matricnih elementov. HM 12.3, 12.6, 12.12

14.1.

Mešanje pri mezonih B in kršitev simetrije CP. Nevtrini, mešanje in mase. HM 12.13, 13.14, prosojnice, tekst.

 

HM: Halzen Martin, številke podpoglavij