Moderna fizika II
predavatelj: Peter Krizan


Program in pogoji
Uradna spletna stran s podatki o namenu in vsebini predmeta

Program, spored za tekoce solsko leto, literatura 

Prosojnice s predavanj 

Zapiski predavanj (Katja Gosar) 

Izpiti: izpitna vprasanja, izpitni roki
 
Literatura
T. Copic, Zapiski in racunalniske simulacije.

Janez Strnad, Fizika 4, DMFA 2010.

M. Rosina, Jedrska fizika, DMFA (z dovoljenjem avtorja)

Donald Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, 2000.

J. J. Brehm, W. J. Mullin, Introduction to the structure of matter. Wiley, 1989.


 
 

Last modified: Tue Mar 4 2014